Kary za niezgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właściwie wszystkie podmioty korzystające z tzw. indywidualnego źródła ciepła nałożony został obowiązek raportowania tego źródła do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków (dalej jako CEEB). Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie zostały przewidziane kary. W jaki...
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.