Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące prawa rodzinnego napisane przez zespół Kancelarii LEGATO.

Zgoda sądu na rozporządzenie majątkiem dziecka. Kiedy jest potrzebna?

W ramach władzy rodzicielskiej rodzice zarządzają majątkiem dziecka i podejmują decyzję w sprawach majątkowych bezpośrednio dotyczących dziecka. Niektóre decyzje mogą być podjęte, jeżeli sąd wyrazi na to zgodę. Niestety nie wszyscy rodzice są świadomi konsekwencji braku zgody sądu opiekuńczego. Rodzice...

Prawo rodzinne, Majątek dziecka, Zgoda sądu

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 258

Alimenty po rozwodzie – konkubinat i zmiana sytuacji finansowej a alimenty dla byłego małżonka

Alimenty po rozwodzie – konkubinat i zmiana sytuacji finansowej a alimenty dla byłego małżonka W dwóch przypadkach rozwód może zakończyć się ustanowieniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka. Zostały one wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pierwsza sytuacja dotyczy rozwodu...

Prawo rodzinne, Alimenty po rozwodzie, konkubinat

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 1062

Rodzic niewykonujący kontaktów z dziećmi może być ukarany przez sąd

Rodzic niewykonujący kontaktów z dziećmi może być ukarany przez sąd Konflikty między rodzicami, którzy nie tworzą już uczuciowego związku, bardzo często wpływają negatywnie na relacje rodzica z małoletnimi dziećmi pochodzącymi z tego związku. Wpływ sporu między rodzicami może być tak daleki, że rodzice...

Prawo rodzinne, Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 855

Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi – jakie są podstawy do ich ograniczenia?

Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi – jakie są podstawy do ich ograniczenia? Utrzymywanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi jest z jednej strony prawem, a z drugiej strony obowiązkiem rodziców i dzieci. W określonych okolicznościach kontakty mogą być jednak ograniczone. Wykonywanie kontaktów...

Prawo rodzinne, Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 1728

Czym jest intercyza? Różnice pomiędzy małżeńskimi ustrojami majątkowymi

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której odmiennie uregulują stosunki finansowe. Umowa ta potocznie nazywana jest intercyzą. Jeszcze do niedawna z pojęciem...

Intercyza, Prawo rodzinne, Wspólność majątkowa, Rozdzielność majątkowa

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 1161
  • 1
  • 2
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.