Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące prawa rodzinnego napisane przez zespół Kancelarii LEGATO.

Alimenty po rozwodzie – konkubinat i zmiana sytuacji finansowej a alimenty dla byłego małżonka

Alimenty po rozwodzie – konkubinat i zmiana sytuacji finansowej a alimenty dla byłego małżonka W dwóch przypadkach rozwód może zakończyć się ustanowieniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka. Zostały one wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pierwsza sytuacja dotyczy rozwodu...

Prawo rodzinne, Alimenty po rozwodzie, konkubinat

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 127

Rodzic niewykonujący kontaktów z dziećmi może być ukarany przez sąd

Rodzic niewykonujący kontaktów z dziećmi może być ukarany przez sąd Konflikty między rodzicami, którzy nie tworzą już uczuciowego związku, bardzo często wpływają negatywnie na relacje rodzica z małoletnimi dziećmi pochodzącymi z tego związku. Wpływ sporu między rodzicami może być tak daleki, że rodzice...

Prawo rodzinne, Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 286

Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi – jakie są podstawy do ich ograniczenia?

Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi – jakie są podstawy do ich ograniczenia? Utrzymywanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi jest z jednej strony prawem, a z drugiej strony obowiązkiem rodziców i dzieci. W określonych okolicznościach kontakty mogą być jednak ograniczone. Wykonywanie kontaktów...

Prawo rodzinne, Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 898

Czym jest intercyza? Różnice pomiędzy małżeńskimi ustrojami majątkowymi

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której odmiennie uregulują stosunki finansowe. Umowa ta potocznie nazywana jest intercyzą. Jeszcze do niedawna z pojęciem...

Intercyza, Prawo rodzinne, Wspólność majątkowa, Rozdzielność majątkowa

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 729

Zdrada małżeńska nie zawsze decyduje o winie niewiernego małżonka

Nawiązanie bliskich relacji z inną osobą, podobnie jak stworzenie pozamałżeńskiego, nieformalnego związku należą do podstawowych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. W większości przypadków są one traktowane jako naruszenie obowiązku wierności. Niemniej nie zawsze zdrada małżeńska jest oceniana...

Prawo cywilne, Zdrada małżeńska, Rozwód, Rozpad małżeństwa

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 1152
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.
© 2017-2020 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.