• Nieznajomość prawa szkodzi

  Ignorantia iuris nocet
 • Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

  Ignorantia legis non excusat
 • Ubezpieczyciel odmówił wypłaty.

  Jak dochodzić odszkodowania?
 • Umowa powierzenia

  co powinna zawierać i kiedy jest wymagana przez RODO?

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego 
- podstawowe zasady i formalności

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego – podstawowe zasady i formalności Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy na przerwę w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników....

Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawo spółek handlowych, Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego, Spółka prawa handlowego, Zawieszenie działalności

Kontynuuj czytanie

Rodzic niewykonujący kontaktów z dziećmi może być ukarany przez sąd

Rodzic niewykonujący kontaktów z dziećmi może być ukarany przez sąd Konflikty między rodzicami, którzy nie tworzą już uczuciowego związku, bardzo często wpływają negatywnie na relacje rodzica z małoletnimi dziećmi pochodzącymi z tego związku. Wpływ sporu między rodzicami może być tak daleki, że rodzice...

Prawo rodzinne, Kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi

Kontynuuj czytanie

Odpowiedzialność solidarna w spółce cywilnej – jakie są jej granice?

Odpowiedzialność solidarna w spółce cywilnej – jakie są jej granice? Spółka cywilna, której dotyczą normy wskazane w art. 860 k.c. i następne, jest formą prowadzenia współpracy gospodarczej, opartej na umowie co najmniej dwóch przedsiębiorców. W obrocie gospodarczym można często spotkać spółki...

Spółka cywilna, Prawo gospodarcze, Odpowiedzialność solidarna

Kontynuuj czytanie

Klauzula „Rebus sic stantibus” – kiedy umowa może być rozwiązana przez sąd?

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o instytucji prawa cywilnego zwanej „Rebus sic stantibus”. Mowa o materialnoprawnej podstawie rozwiązania stosunku zobowiązaniowego z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków. Dokładne przesłanki ustawowe, które muszą być spełnione, aby możliwa była ingerencja...

Prawo gospodarcze, Prawo zobowiązań, Rebus sic stantibus, Klauzura Rebus sic stantibus, Umowa rozwiązana przez sąd

Kontynuuj czytanie

Zasiedzenie: jak rozumieć posiadanie w dobrej lub w złej wierze?

Zasiedzenie: jak rozumieć posiadanie w dobrej lub w złej wierze? Już na wstępie Kodeksu cywilnego, w art. 7 k.c. czytamy, że domniemywa się istnienie dobrej wiary, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od istnienia dobrej lub złej wiary. Domniemanie to można jednak obalić. Pojęcie dobrej i złej...

Prawo cywilne, Prawo rzeczowe, Zasiedzenie, Posiadanie w dobrej wierze, Posiadanie w złej wierze

Kontynuuj czytanie

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się z reguły w okresie letnim, kiedy wykonuje się większość zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem maszyn rolniczych. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolnik informuje właściwą regionalną...

Odszkodowanie, Prawo pracy, Wypadek przy pracy rolniczej

Kontynuuj czytanie

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne – jak przedłużyć okres zasiłku rehabilitacyjnego? Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez ZUS na okres niezbędny do przywrócenia ubezpieczonemu zdolności do pracy, jeżeli nadal są niezdolni do pracy, a zasiłek chorobowy już został wyczerpany. Warunkiem przyznania...

Prawo pracy, Zasiłek rehabilitacyjny, Świadczenie rehabilitacyjne

Kontynuuj czytanie

Kara nieizolacyjna zamiast pozbawienia wolności - jakie obostrzenia zawiera art. 37a k.k. po nowelizacji?

Kara nieizolacyjna zamiast pozbawienia wolności – jakie obostrzenia zawiera art. 37a k.k. po nowelizacji? Przed dniem 24 czerwca 2020 r. na podstawie art. 37a k.k. Sąd – w przypadku zagrożenia ustawowego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat – mógł zamiast tej kary orzec grzywnę albo...

Prawo karne, Kara nieizolacyjna, Pozbawienie wolności, art37a k.k.

Kontynuuj czytanie

Zmiana zakazu prowadzenia pojazdów sposobem na złagodzenie rygorów środka karnego.

Zmiana zakazu prowadzenia pojazdów sposobem na złagodzenie rygorów środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych, który na podstawie Kodeksu karnego w przypadku przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji może być orzeczony przez Sąd, a w odniesieniu do enumeratywnie...

Prawo karne, Zakaz prowadzenia pojazdów

Kontynuuj czytanie

Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.
© 2017-2020 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.