Krajowy Rejestr Zadłużonych- jak może go wykorzystać przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, w jaki sposób zweryfikować kontrahenta przed zawarciem umowy? Najbardziej pożądane zazwyczaj są sposoby bezkosztowe. Wiadomo, że na rynku można skorzystać z analiz sytuacji finansowej kontrahenta, zamówić raport z komercyjnego rejestru długów czy zamówić...

Krajowy rejestr zadłużonych, Prawo upadłościowe

Czytaj więcej

Jak wdrożyć dyrektywę o sygnalistach w przedsiębiorstwie?

do 17 grudnia 2021 roku państwa członkowskie miały czas na wdrożenie tzw. dyrektywy o ochronie praw sygnalistów. Przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości padło w odniesieniu do tej dyrektywy określenie “Blockbustera na miarę RODO”. To stwierdzenie zdaje się mieć swoje podstawy. Nie chodzi tutaj...

Prawo gospodarcze, Sygnalista, Dyrektywa o sygnalistach

Czytaj więcej

Wznowienie postępowania karnego po zapadnięciu prawomocnego wyroku. Co może być podstawą do wznowienia postępowania?

W Kodeksie postępowania karnego ustawodawca pozostawił „furtkę”, która ma na celu zapobiegać błędom wymiaru sprawiedliwości i umożliwić ponowne przeprowadzenie postępowania karnego od początku. Mowa o procedurze wznowienia postępowania sądowego opisanej w art. 540 Kodeksu postępowania karnego i następnych. Postępowanie...

Prawo karne, Wznowienie postępowania karnego

Czytaj więcej

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jak wycenić poniesioną szkodę?

Katalog roszczeń przysługujących osobie, której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, w razie jego naruszenia, został określony w art. 296 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, dalej jako p.w.p.). Pierwsze z roszczeń dotyczy żądania...

Prawo gospodarcze, Ochrona znaku towarowego, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, Znak towarowy

Czytaj więcej

Ustawa AML- czy każdy musi ją wdrożyć?

W ostatnim czasie głośno jest o nowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców w związku z tzw. AML. Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy ciążą na nim obowiązki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ kary za niewdrożenie ustawy...

Prawo handlowe, AML, Anti-Money Laundering, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Czytaj więcej

Kary za niezgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właściwie wszystkie podmioty korzystające z tzw. indywidualnego źródła ciepła nałożony został obowiązek raportowania tego źródła do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków (dalej jako CEEB). Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie zostały przewidziane kary. W jaki...

Prawo cywilne, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, CEEB

Czytaj więcej

Jak rozwiązać wątpliwości podatkowe związane m.in. z “Polskim Ładem”?

Kilka słów o interpretacji podatkowej indywidualnej. Faktem powszechnie znanym, w szczególności przedsiębiorcom jest, że przepisy prawa podatkowego mogą powodować trudności na gruncie interpretacyjnym. Skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najbezpieczniejszą opcją, niemniej jednak stała...

Prawo gospodarcze, Polski Ład, Indywidualna interpretacja podatkowa

Czytaj więcej

Syndyk - kim jest?

Syndyk jest organem pełniącym dość istotną funkcję w upadłości konsumenckiej. Sąd wyznacza syndyka z imienia i nazwiska po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Może nim zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz co jest konieczne, musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego....

Prawo upadłościowe, syndyk, Kim jest syndyk?

Czytaj więcej

Plan spłaty - czy musi doprowadzić do pełnej spłaty wierzycieli?

Postępowanie upadłościowe można podzielić na trzy etapy. Likwidację majątku upadłegoPlan spłaty i jego realizacjaUmorzenie zobowiązań niespłaconych w dwóch pierwszych etapach postępowania. Na czym polega drugi etap postępowania upadłościowego? Plan spłaty wierzycieli jest ostatnim etapem postępowania...

Prawo upadłościowe, Plan spłaty, Pełna spłata wierzycieli

Czytaj więcej

Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.