Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące prawa pracy napisane przez zespół Kancelarii LEGATO.

Składka zdrowotna - przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. zapłacą więcej

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm., dalej jako u.ś.o.z.). Zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu mają na celu zwiększenie wpływów...

Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Polski Ład

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 350

Renta dla osoby niezdolnej do pracy – komu przysługuje i ile wynosi

Renta dla osoby niezdolnej do pracy – komu przysługuje i ile wynosi? Osoba, która nie może pracować zarobkowo z powodu swojego stanu zdrowia, może ubiegać się o przyznanie renty przez ZUS. Świadczenie jest przyznawane osobom niezdolnym do pracy, które spełniają ustawowe warunki związane m.in. ze...

Prawo pracy, renta, niezdolność do pracy

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1101

Przedawnienie roszczeń pracowniczych według kodeksu cywilnego – tylko w drodze wyjątku

Przedawnienie roszczeń pracowniczych według kodeksu cywilnego – tylko w drodze wyjątku Zwlekanie z wystąpieniem z roszczeniem przeciwko pracodawcy jest nieroztropne – może się okazać, że w dalszej przyszłości wyegzekwowanie roszczenia nie będzie możliwe. Często wątpliwości co do terminu przedawnienia...

Prawo pracy, Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1510

Świadczenie w drodze wyjątku – komu przysługuje?

Świadczenie w drodze wyjątku – komu przysługuje? Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 t.j., dalej jako: u.e.r.) na pierwszy rzut oka dotyczy świadczeń emerytalno – rentowych. Ustawodawca zawarł w niej jednak także uregulowania...

Prawo pracy, Świadczenie w drodze wyjątku, ZUS

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1794

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania

Wypadek przy pracy rolniczej – etapy procedury przyznawania odszkodowania Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się z reguły w okresie letnim, kiedy wykonuje się większość zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem maszyn rolniczych. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolnik informuje właściwą regionalną...

Odszkodowanie, Prawo pracy, Wypadek przy pracy rolniczej

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1620
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.