Prawo gospodarcze to zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące prawa gospodarczego napisane przez zespół Kancelarii LEGATO.

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego 
- podstawowe zasady i formalności

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego – podstawowe zasady i formalności Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy na przerwę w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników....

Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawo spółek handlowych, Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego, Spółka prawa handlowego, Zawieszenie działalności

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 72

Odpowiedzialność solidarna w spółce cywilnej – jakie są jej granice?

Odpowiedzialność solidarna w spółce cywilnej – jakie są jej granice? Spółka cywilna, której dotyczą normy wskazane w art. 860 k.c. i następne, jest formą prowadzenia współpracy gospodarczej, opartej na umowie co najmniej dwóch przedsiębiorców. W obrocie gospodarczym można często spotkać spółki...

Spółka cywilna, Prawo gospodarcze, Odpowiedzialność solidarna

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 356

Klauzula „Rebus sic stantibus” – kiedy umowa może być rozwiązana przez sąd?

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o instytucji prawa cywilnego zwanej „Rebus sic stantibus”. Mowa o materialnoprawnej podstawie rozwiązania stosunku zobowiązaniowego z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków. Dokładne przesłanki ustawowe, które muszą być spełnione, aby możliwa była ingerencja...

Prawo gospodarcze, Prawo zobowiązań, Rebus sic stantibus, Klauzura Rebus sic stantibus, Umowa rozwiązana przez sąd

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 321

Tarcza antykryzysowa – formy i zakres pomocy dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa jakie formy i zakres pomocy dla przedsiębiorców Na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: u.s.r.), zwaną potocznie...

Prawo gospodarcze, COVID19, COVID-19, Epidemia, Pandemia, Tarcza antykryzysowa

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 531
  • 1
  • 2
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.
© 2017-2020 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.