Zasady prowadzenia działalności nieewidencjonowanej

Zasady prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w Polsce W Polsce osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą, ma do wyboru kilka form prawnych m.in. jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę handlową – kapitałową lub osobową. Tylko w pewnych przypadkach przepisy prawa...

Zawieszenie działalności gospodarczej, o czym należy pamiętać?

Zawieszenie działalności gospodarczej – o czym należy pamiętać? Koronawirus sieje spustoszenie w wielu branżach. Zamknięte restauracje, puby, zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, kina, teatry, większość sklepów w galeriach handlowych. Już teraz widoczny jest efekt domina. Wiele firm utraciło płynność...

Tarcza antykryzysowa – formy i zakres pomocy dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa jakie formy i zakres pomocy dla przedsiębiorców Na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: u.s.r.), zwaną potocznie...

Odpowiedzialność solidarna w spółce cywilnej – jakie są jej granice?

Odpowiedzialność solidarna w spółce cywilnej – jakie są jej granice? Spółka cywilna, której dotyczą normy wskazane w art. 860 k.c. i następne, jest formą prowadzenia współpracy gospodarczej, opartej na umowie co najmniej dwóch przedsiębiorców. W obrocie gospodarczym można często spotkać spółki cywilne...

"Estoński CIT" od 1 stycznia 2021 w Polsce

28 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatkach CIT. Ustawa ta wprowadziła do porządku prawnego nowy system opodatkowania. Przewiduje ona dwa warianty: Estoński CIT zaczerpnięty z rozwiązania estońskiego, opodatkowanie w formie ryczałtu wyłącznie dystrybuowanych przez...

Przedsiębiorca jako konsument, nowe uprawnienia w zakupach na firmę

Przedsiębiorca jako konsument - uprawnienia w zakupach na firmę. Do stycznia 2021 roku konsumentem mogła być osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Czynność dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą. Z...

SLIM VAT od 1 stycznia 2021 roku

SLIM VAT Od 1 stycznia 2021 zaczęła obowiązywać nowa ustawa o VAT. Nowelizacja dotąd obowiązujących przepisów wprowadza pakiet SLIM VAT (Simple, local and modern VAT) – jest to konstrukcja mająca na celu uproszczenie i doprecyzowanie niektórych rozliczeń dotyczących podatku od towarów i usług. Jest...

Kary za łamanie lockdownu - „straszak” dla niepokornych przedsiębiorców

Kary za łamanie lockdownu - „straszak” dla niepokornych przedsiębiorców Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 159, dalej jako: u.z.z.z.) doczekała się wielu nowelizacji. Jedna z nich, która weszła w życie w dniu 1...

Dostałeś karę z sanepidu? Odwołaj się!

Dostałeś karę z sanepidu? Odwołaj się! Decyzja o ukaraniu karą finansową za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii jest natychmiastowo wykonalna, ale nie oznacza to, że nie możesz się od niej odwołać. W pierwszej kolejności należy zaskarżyć decyzję do organu II...
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.