Prawo karne to zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące prawa karnego napisane przez zespół Kancelarii LEGATO.

Wznowienie postępowania karnego po zapadnięciu prawomocnego wyroku. Co może być podstawą do wznowienia postępowania?

W Kodeksie postępowania karnego ustawodawca pozostawił „furtkę”, która ma na celu zapobiegać błędom wymiaru sprawiedliwości i umożliwić ponowne przeprowadzenie postępowania karnego od początku. Mowa o procedurze wznowienia postępowania sądowego opisanej w art. 540 Kodeksu postępowania karnego i następnych. Postępowanie...

Prawo karne, Wznowienie postępowania karnego

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 630

Zamiana kary pozbawienia wolności na grzywnę lub prace społeczne – sprawdź, kto może skorzystać z dobrodziejstwa art. 75a k.k.

Możliwość zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, została wprowadzona do polskiego kodeksu karnego w dniu 1 lipca 2015 r. Zakres jej zastosowania został nieco ograniczony z dniem 15 kwietnia 2016 r. Zastosowanie tej instytucji...

Prawo karne, Grzywna, Prace społeczne, Zamiana kary pozbawienia wolności

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 661

Zastępcza kara pozbawienia wolności - skazany może jej uniknąć nawet po uprawomocnieniu się orzeczenia

Zastępcza kara pozbawienia wolności jest stosowana przez Sąd w przypadku, gdy skazany nie wykonał kary grzywny albo kary ograniczenia wolności. Procedura zamiany kary nie izolacyjnej na zastępczą karę izolacyjną została przedstawiona w kodeksie karnym wykonawczym. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie...

Prawo karne, Zastępcza kara pozbawienia wolności

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 529

Zastępczy areszt za wykroczenie. Kiedy sąd może zmienić grzywnę i prace społeczne na izolację?

W Kodeksie wykroczeń rodzaje kar są bardzo podobne do rodzajów kar, które zostały wprowadzone w Kodeksie karnym. Podobieństwa można zaobserwować również w zakresie orzekania zastępczych kar przez sąd już po uprawomocnieniu się wyroku wobec obwinionego. W Kodeksie wykroczeń karze pozbawienia wolności...

Prawo karne, Grzywna, Zastępczy areszt, Prace społeczne

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1514

Wymiar kary łącznej - w jakich granicach sąd może ustalić karę łączną?

Po dacie 24.06.2020 r., jeżeli przestępca popełnia co najmniej dwa przestępstwa, zanim jeszcze zapadł wyrok za popełnienie jednego z nich, sąd ma obowiązek orzeczenia kary łącznej. Nie wszystkie kary podlegają jednak łączeniu. Sąd jest też związany zasadami orzekania kary łącznej. Dla zrozumienia,...

Prawo karne, wymiar kary łącznej, kara łączna

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1459
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.