Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące Prawa cywilnego napisane przez zespół Kancelarii prawnej LEGATO.

Czy doręczenie przez portal informacyjny niesie takie same skutki dla osoby występującej bez pełnomocnika?

Początek lipca 2021 roku w środowisku prawniczym to wzmożona dyskusja dot nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej). Zmiany, które weszły...

Prawo cywilne, Doręczenie przez portal informacyjny

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 144

Czym są prawa autorskie i co grozi za ich naruszenie?

Wydawać się może, że dziełem podlegającym ochronie jest tylko dzieło artystyczne dużej wartości, takie jak obraz, film czy rzeźba. Powyższe przekonanie nie jest zgodne ze stanem prawnym. Generalnie według zasad przewidzianych w ustawie o prawach autorskich i prawie pokrewnym (zwaną dalej ustawą o...

Prawo cywilne, Prawo autorskie, Naruszenie prawa autorskiego

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 109

Nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowe a najem. Jak rozliczyć się z najemcą?

Przezorni wynajmujący zastrzegają w umowie najmu, że wszelkie nakłady mogą być czynione wyłącznie za ich uprzednią zgodą. Osoby korzystające z gotowych umów najmu dostępnych w Internecie, nieskonsultowanych z radcą prawnym albo adwokatem, często zapominają uregulować z najemcą kwestię nakładów. W...

Prawo cywilne, nakłady konieczne, nakłady użyteczne, nakłady zbytkowe, rozliczenia z najemcą

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 293

Zabezpieczenie umowy wekslem a planowane zmiany w procedurze cywilnej

W obrocie prawnym powszechne jest zawieranie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, zgodnie z którymi jedna strona jest wierzycielem, a druga dłużnikiem. W gestii wierzyciela leży, aby taką umowę jak najlepiej zabezpieczyć. Jednym z takich zabezpieczeń jest zabezpieczenie wekslowe. Niejednokrotnie...

Prawo cywilne, zabezpieczenie umowy, weksel

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 125

Banki nie chcą przejmować odpowiedzialności za skutki oszustw. Jak walczyć o swoje prawa?

Bank może ponosić odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez posiadacza rachunku bankowego, jeżeli z powodu niezachowania należytej staranności przez pracownika banku, sprawca oszustwa, który wyłudził dane logowania zleci bankowi wykonanie przelewu i bank przelew ten zatwierdzi. W świetle obowiązujących...

Prawo cywilne, Oszustwo internetowe, odpowiedzialność banku, Oszustwo

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 227

Padłeś ofiarą oszustwa internetowego? Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć, aby odzyskać pieniądze.

Niejedna osoba padła ofiarą oszustwa internetowego, zwiedziona obietnicą wysokich zysków. Każda historia ma indywidualny charakter, jednak można dostrzec pewne podobieństwa. Podobny jest również schemat działania po ujawnieniu oszustwa. Oszustwo internetowe to pojęcie ogólne, dotyczące wszystkich...

Prawo cywilne, Prawo karne, Oszustwo internetowe, Jak odzyskać pieniądze?

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 236

Czy w przypadku kolizji drogowej przysługuje pojazd zastępczy z OC sprawcy?

Nawet z uwzględnieniem należytej ostrożności wymaganej przez przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, podczas uczestnictwa w ruchu drogowym może dojść do kolizji lub wypadku z winy innego uczestnika ruchu drogowego. W takiej sytuacji zazwyczaj wystąpi szkoda w postaci niesprawnego pojazdu. Innym rodzajem...

Prawo cywilne, Świadczenia z ubezpieczenia OC, Pojazd zastępczy, OC sprawcy

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 208

Zapatrywania prawne na sprawy “frankowiczów”
 przed wydaniem uchwały Sądu Najwyższego

Wstęp Banki na przełomie lat ‘90 ubiegłego wieku oraz w trakcie pierwszej dekady XXI w. oferowały kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim. Najczęściej były to kredyty indeksowane w stosunku do CHF, lub kredyty denominowane. Problem kredytów frankowych nieśmiało wkroczył do debaty publicznej...

Prawo cywilne, Frankowicze, Kredyt we frankach

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 234

Status Rzecznika Praw Obywatelskich a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 roku

Wstęp do problematyki. Rys historyczny Myślę, że nie będzie nadużyciem już na samym początku niniejszego artykułu wskazanie, że większość krajów demokratycznych w swoim ustroju przewiduje miejsce dla rzecznika praw obywatelskich, zwanych najczęściej jako ombudsman. Początki samej instytucji...

Prawo cywilne, Status Rzecznika Praw Obywatelskich, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 380

Immisje z sąsiedniej działki – jakie kroki prawne może podjąć poszkodowany właściciel?

Immisje z sąsiedniej działki – jakie kroki prawne może podjąć poszkodowany właściciel? Immisje mogą mieć różnorodną postać – najczęściej jednak dotyczą hałasu, albo substancji lotnych (np. dymu, pyłu, nieprzyjemnych zapachów itd.). Incydentalne zdarzenia tego typu raczej nie powinny negatywnie wpłynąć...

Prawo cywilne, Immisje

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 890
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.