Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące Prawa cywilnego napisane przez zespół Kancelarii prawnej LEGATO.

Kary za niezgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właściwie wszystkie podmioty korzystające z tzw. indywidualnego źródła ciepła nałożony został obowiązek raportowania tego źródła do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków (dalej jako CEEB). Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie zostały przewidziane kary. W jaki...

Prawo cywilne, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, CEEB

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 826

Czy doręczenie przez portal informacyjny niesie takie same skutki dla osoby występującej bez pełnomocnika?

Początek lipca 2021 roku w środowisku prawniczym to wzmożona dyskusja dot nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej). Zmiany, które weszły...

Prawo cywilne, Doręczenie przez portal informacyjny

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 491

Czym są prawa autorskie i co grozi za ich naruszenie?

Wydawać się może, że dziełem podlegającym ochronie jest tylko dzieło artystyczne dużej wartości, takie jak obraz, film czy rzeźba. Powyższe przekonanie nie jest zgodne ze stanem prawnym. Generalnie według zasad przewidzianych w ustawie o prawach autorskich i prawie pokrewnym (zwaną dalej ustawą o...

Prawo cywilne, Prawo autorskie, Naruszenie prawa autorskiego

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 396

Nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowe a najem. Jak rozliczyć się z najemcą?

Przezorni wynajmujący zastrzegają w umowie najmu, że wszelkie nakłady mogą być czynione wyłącznie za ich uprzednią zgodą. Osoby korzystające z gotowych umów najmu dostępnych w Internecie, nieskonsultowanych z radcą prawnym albo adwokatem, często zapominają uregulować z najemcą kwestię nakładów. W...

Prawo cywilne, nakłady konieczne, nakłady użyteczne, nakłady zbytkowe, rozliczenia z najemcą

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 864

Zabezpieczenie umowy wekslem a planowane zmiany w procedurze cywilnej

W obrocie prawnym powszechne jest zawieranie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, zgodnie z którymi jedna strona jest wierzycielem, a druga dłużnikiem. W gestii wierzyciela leży, aby taką umowę jak najlepiej zabezpieczyć. Jednym z takich zabezpieczeń jest zabezpieczenie wekslowe. Niejednokrotnie...

Prawo cywilne, zabezpieczenie umowy, weksel

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 296

Banki nie chcą przejmować odpowiedzialności za skutki oszustw. Jak walczyć o swoje prawa?

Bank może ponosić odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez posiadacza rachunku bankowego, jeżeli z powodu niezachowania należytej staranności przez pracownika banku, sprawca oszustwa, który wyłudził dane logowania zleci bankowi wykonanie przelewu i bank przelew ten zatwierdzi. W świetle obowiązujących...

Prawo cywilne, Oszustwo internetowe, odpowiedzialność banku, Oszustwo

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 710

Padłeś ofiarą oszustwa internetowego? Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć, aby odzyskać pieniądze.

Niejedna osoba padła ofiarą oszustwa internetowego, zwiedziona obietnicą wysokich zysków. Każda historia ma indywidualny charakter, jednak można dostrzec pewne podobieństwa. Podobny jest również schemat działania po ujawnieniu oszustwa. Oszustwo internetowe to pojęcie ogólne, dotyczące wszystkich...

Prawo cywilne, Prawo karne, Oszustwo internetowe, Jak odzyskać pieniądze?

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 851

Czy w przypadku kolizji drogowej przysługuje pojazd zastępczy z OC sprawcy?

Nawet z uwzględnieniem należytej ostrożności wymaganej przez przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, podczas uczestnictwa w ruchu drogowym może dojść do kolizji lub wypadku z winy innego uczestnika ruchu drogowego. W takiej sytuacji zazwyczaj wystąpi szkoda w postaci niesprawnego pojazdu. Innym rodzajem...

Prawo cywilne, Świadczenia z ubezpieczenia OC, Pojazd zastępczy, OC sprawcy

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 490

Zapatrywania prawne na sprawy “frankowiczów”
 przed wydaniem uchwały Sądu Najwyższego

Wstęp Banki na przełomie lat ‘90 ubiegłego wieku oraz w trakcie pierwszej dekady XXI w. oferowały kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim. Najczęściej były to kredyty indeksowane w stosunku do CHF, lub kredyty denominowane. Problem kredytów frankowych nieśmiało wkroczył do debaty publicznej...

Prawo cywilne, Frankowicze, Kredyt we frankach

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 400
Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.