Zobowiązane podatkowe - kiedy jest przedawnione i jakie są tego skutki?

Zobowiązania podatkowe wykazują wiele podobieństw względem zobowiązań cywilnoprawnych. Ich wspólną cechą jest to, że ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia została wprowadzona do Ordynacji podatkowej w celu stabilizacji stosunków prawnopodatkowych. Intencją przyświecającą ustawodawcy było...
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.