Skip to main content

Wakacje kredytowe: komu przysługują i czy są korzystne?

Rok 2022 obfituje w zmiany w szeroko pojętym prawie finansowym i podatkowym. Głównym tematem w I połowie 2022 roku jest Polski Ład- największa reforma prawa podatkowego w ostatnim czasie oraz rosnące raty kredytów na skutek galopującej inflacji oraz cyklicznego podnoszenia stóp procentowych. Najnowszą zmianą która weszła w życie miniony piątek (29 lipca) jest wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych. Czym one są i kto może z nich skorzystać? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Kancelarii.

Wakacje kredytowe- dlaczego zostały wprowadzone?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, pierwsza połowa 2022 roku stoi przede wszystkim pod znakiem galopującej inflacji oraz zwiększających się stóp procentowych. Skąd jednak wzrastające raty kredytów, skoro zmiany w 2022 roku dotyczą stóp procentowych i inflacji? Stopy procentowe mają istotny wpływ na wysokość rat bieżących zobowiązań gospodarstw domowych. Stopy procentowe mają bowiem wpływ na podstawowy wskaźnik w kredytach (w tym tych hipotecznych)- wskaźnik WIBOR.

W dużym uproszczeniu, im wyższe stopy procentowe, tym większa miesięczna rata kredytu. Należy nadmienić, że zwiększenie wysokości raty zazwyczaj nie następuje z dnia na dzień ale co 3 lub 6 miesięcy, zależnie od przyjętej stawki (WIBOR 3M bądź WIBOR 6M).

W siecie krążą wyliczenia i konkretne przykłady. Podaje się, że dla najbardziej popularnego kredytu w Polsce (300.000 wzięte na 25 lat przy uśrednionej marży i oprocentowaniu) wzrosła o ponad 1200 zł względem końcówki 2021 roku.

W takiej sytuacji rządzący zdecydowali się wspomóc kredytobiorcom oferując im tzw. Wakacje kredytowe- czyli możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone do obrotu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Tak jak wspominaliśmy powyżej, przepisy dot. wakacji kredytowych weszły w życie 29 lipca 2022 roku.

Zgodnie z art. 73 rzeczonej ustawy, na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska (czyli w szczególności kredytów frankowych czy w euro). Prawo do wakacji kredytowych przysługuje zatem konsumentowi, na jego wniosek i tylko co do kredytu hipotecznego..

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi przez łączny czas 8 miesięcy w 2022 i 2023 roku. Nie można z tego okresu korzystać jednak dowolnie, bowiem ustawodawca wskazał w jakich miesiącach można skorzystać z wakacji kredytowych. Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe budzą jednak wiele kontrowersji. Główna z nich dotyczy statusu osób fizycznych którzy prowadzą działalność gospodarczą. Rzecznik Małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się do ministerstwa finansów z pytaniem, czy wakacje kredytowe przysługują osobie na JDG która zaciągnęła kredyt hipoteczny na pokrycie swoich potrzeb mieszkaniowych. Oczekujemy na odpowiedź ministerstwa, zdaje się jednak, że analogicznie do przepisów co do przyznania niektórym przedsiębiorcom ochrony konsumenckiej (które weszły w życie w 2021 roku), takim przedsiębiorcom też zostanie przyznana możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, z wakacji kredytowych korzysta się na wniosek. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca, który chce zawiesić czasowo spłatę swojego kredytu będzie musiał wystąpić do banku z wnioskiem.

Ustawodawca nie przewidział jednak wymogów szczególnych dla formy wniosku, co do zasady zatem wniosek konsumenta będzie mógł być złożony w dowolnej formie. Z kilkudniowej praktyki obowiązywania wakacji kredytowych można stwierdzić, że konsumenci zazwyczaj korzystają z formy pisemnej bądź z opcji udostępnionych w bankowości elektronicznej.

Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy zmienianej w art. 69 i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 9. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Jeżeli mają Państwo problem ze sporządzeniem wniosku o czasowe zawieszenie spłaty, zachęcamy do kontaktu z zespołem kancelarii. Świadczymy szeroko pojętą pomoc prawną, która także może zawierać sporządzanie pism procesowych i innych, zatem możemy Państwu pomóc w skorzystaniu z wakacji kredytowych.

Czy wakacje kredytowe są korzystne?

Tak jak pisaliśmy powyżej, pełna nazwa wakacji kredytowych to czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Oznacza to w praktyce, że przez okres wakacji kredytowych konsument nie będzie musiał płacić rat, przy czym czas trwania wakacji nie wlicza się do okresu kredytowania. Tym samym w przypadku skorzystania z 8 miesięcy wakacji kredytowych całkowity czas spłaty kredytu wydłuży się o 8 miesięcy.

Nie możemy jednak bagatelizować tego, co pisaliśmy na początku- obecnie jesteśmy w stanie rekordowej inflacji i rekordowych stóp procentowych. W związku z obowiązywaniem wskaźnika WIBOR (co do którego również są poważne plany nowelizacji), obecnie mamy także do czynienia z rekordowymi ratami kredytów.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż opisane powyżej. Konsumencie mają jednak możliwość nadpłaty kredytu w okresie wakacji kredytowych, dzięki czemu może znacząco skrócić się okres kredytu bądź zmniejszyć miesięczna rata. Konsumenci mogą także wykorzystać ten czas na “przeczekanie” wysokich stóp procentowych (które zapewne w końcu zostaną obniżone) bądź na zbudowanie poduszki finansowej.

Podsumowanie

Wakacje kredytowe to stosunkowo młoda instytucja, która może jednak budzić wiele wątpliwości. Wątpliwości te zapewne z biegiem czasu będą rozstrzygane przez organy- na czele z Ministrem Finansów. Póki co jednak kredytobiorcy mogą nie być pewni, czy mogą skorzystać z swoich praw. W takiej sytuacji zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej i kontaktem z zespołem kancelarii: Kancelaria Prawna „LEGATO”

Prawo cywilne, podwyżki kredytów, Wakacje kredytowe, kredyt hipoteczny

  • Kliknięć: 799