Skip to main content

5 najważniejszych zmian w prawie w 2023 roku

1 stycznia to zawsze ważna data w kontekście wejścia w życie nowych przepisów. Ustawodawca stwierdza, że jest to dość wyraźna cezura czasowa do wprowadzenia nowych (i często radykalnych zmian). Zespół naszej kancelarii przygotował dla Państwa zestawienie najważniejszych zmian w prawie, które będą wpływały na życie przedsiębiorców i osób fizycznych.

Dyrektywa Omnibus

Branża e commerce musi zmierzyć się jednym z największych wyzwań prawnych ostatnich lat- mianowicie z wdrożeniem kilku unijnych dyrektyw, w tym dyrektywy Omnibus. Głównym celem tego aktu prawnego jest zapewnienie większej transparentności, zwłaszcza podczas organizowania promocji w sieci. Jednym z głównych założeń dyrektywy Omnibus jest przeciwdziałanie zjawisku “żonglowania” cenami przed organizacją promocji.

Wejście w życie omawianego aktu prawnego już jest widoczne u największych podmiotów z branży. W ich regulaminach sklepów zostały już wdrożone konieczne zmiany, a na niektórych stronach można dostrzec zaznaczoną najniższą cenę w okresie 30 dni przed obniżką.

Dyrektywa Omnibus może wymagać zmiany regulaminów sklepu internetowego, które obowiązywały w 2022 roku. Warto zatem audyt regulaminu zlecić kancelarii prawnej.

Zmiany w podatkach

Przede wszystkim jeżeli chodzi o zmiany w podatkach to należy przypomnieć, że od 1 stycznia do pełnej stawki wracają niektóre podatki obniżone na mocy tarcz antyinflacyjnych. Dotyczy to szczególnie VAT na paliwa, ciepło systemowe oraz na gaz. Może to zatem istotnie wpłynąć na ceny tych surowców. Wzrosnąć ma również akcyza na papierosy i alkohol.

W odniesieniu do podatków należy także wspomnieć, że tegoroczne rozliczenia PIT mogą być wyjątkowo trudne i burzliwe. Wynika to z dwóch nowelizacji Polskiego ładu i zapewnienia, że podatnik nie będzie stratny w związku z ostatnimi nowelizacjami. W efekcie rozliczenia będą wyjątkowo skomplikowane, bo podczas rozliczania trzeba będzie uwzględnić kilka stanów prawnych.

Zmiany w prawie podatkowym to także zmiany w deklaracjach- w tym wprowadzenie w nowej formie osławionego w zeszłym roku formularza PIT-2, w którym można obniżyć zaliczki potrącane na podatek przez pracodawcę comiesięcznie.

Zmiany w prawie budowlanym

W 2023 roku także będą miały miejsce korzystne dla inwestorów zmiany w prawie budowlanym. W ubiegłym roku weszło w życie rewolucyjne ułatwienie polegające na możliwości wzniesienia domu jednorodzinnego o metrażu do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę, wyłącznie w oparciu o zgłoszenie budowy.

W obecnym roku trend ułatwień dla budujących nieruchomości został rozszerzony- w 2023 roku można wznieść każdy dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę. Brak obowiązku uzyskania zezwolenia w odniesieniu do domów jednorodzinnych w 2023 roku jest niezależny od metrażu. Jako dom jednorodzinny rozumie się tutaj budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na potrzeby własne.

Prawo budowlane w 2023 roku także stoi pod znakiem cyfryzacji. Wdrożono Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego oraz Bazę Projektów Budowlanych (która dostępna jest w systemie E-budownictwo).

Również ważną zmianą w tym kontekście jest ograniczenie sytuacji, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W 2023 roku w większej ilości przypadków można będzie użytkować nieruchomość w oparciu o zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zmiany w prawie pracy

Jak co roku liczne zmiany zostaną wprowadzone w prawie pracy. W tym zakresie związane są one przede wszystkim z implementacją przepisów unijnych- w tym głośnej dyrektywy o ochronie sygnalistów i dyrektywy work-life balance.

Przechodząc do konkretów, w 2023 roku pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mogą spodziewać się większej ilości urlopu. Wynika to ze spodziewanego wdrożenia w 2023 roku ww. dyrektywy work life balance. Na jej podstawie pracownikom będzie przysługiwało prawo do pięciodniowego bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz dwóch dodatkowych dni wolnych, które będzie można przeznaczyć na załatwienie pilnych spraw prywatnych. Za ten rodzaj wolnego pracownikowi będzie przysługiwało 50% wynagrodzenia.

W roku ubiegłym również głośno było o prawnych możliwościach kontroli trzeźwości pracowników. Kwestia ta budziła spore kontrowersje, a zdaniem niektórych pracodawca nie był uprawniony do badania alkomatem trzeźwości swoich pracowników. Kwestia ta została jednoznacznie przez ustawodawcę doprecyzowana, tak, że od 2023 roku pracodawca może badać pracowników alkomatem, gdy jest to niezbędne dla ochrony osób i mienia.

Rok 2023 również przyniesie istotne zmiany w pracy zdalnej, na stałe wprowadzając ją do kodeksu pracy. W niektórych przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zaakceptować wniosek pracownika o pracę zdalną i zaakceptować jej wykonywanie przez 24 dni w ciągu roku.

Zmiany w kodeksie wykroczeń. Konfiskata aut i wyrok TK

Zmiany w 2023 roku dotkną nieuchronnie także kierowców. Niektóre będą dla nich niekorzystne, inne jednak mogą okazać się całkiem korzystne z perspektywy uprawnień kierowców.

Jeżeli chodzi o zmiany niekorzystne, to zdecydowanie w pierwszej kolejności trzeba wskazać, że zwiększą się opłaty związane z egzaminem na prawo jazdy. Dotknie to kandydatów na kierowców. W kontekście kursów na prawo jazdy należy także przypomnieć, że prawdopodobnie w 2023 roku ruszą tzw. kursy reedukacyjne, dzięki którym będzie można zmniejszyć liczbę posiadanych punktów karnych.

Z innych zmian można też się spodziewać wzrostu opłat za autostrady administrowane przez GDDKiA oraz zmian w przeglądach rejestracyjnych i okresowych.

Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że osoby fizyczne, a zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży ecommerce i zatrudniający pracowników będą stali przed poważnymi wyzwaniami prawnymi w 2023 roku. Wdrożenie wszystkich zmian prawnych w firmie bez pomocy kancelarii prawnej może się wręcz okazać niemożliwe.

Jeśli którakolwiek z powyżej prezentowanych zmian budzi Państwa wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z zespołem kancelarii. Kancelaria Prawna „LEGATO”

Prawo cywilne, 2023, zmiany prawa w 2023

  • Kliknięć: 1202