Skip to main content

Jakie formy działalności są dopuszczalne w Polsce i którą wybrać?

Aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce konieczny jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności. Wybór formy zależy od kilku zmiennych, a przede wszystkim tego czy przedsiębiorca chce prowadzić działalność samodzielnie czy wspólnie z inną osobą. Poszczególne formy działalności znaczące się od siebie różnią, zate warto świadomie podjąć decyzję dot. finalnej formy biznesu, szczególnie mając na uwadze Wszystkie wady i zalety. Jaka forma działalności będzie najkorzystniejsza dla Twojej firmy?

Prowadzenie działalności w Polsce w pojedynkę czy wspólnie z innym przedsiębiorcą?

Najistotniejszą kwestią, którą przedsiębiorca powinien rozważyć przed podjęciem działalności jest, czy będzie ją prowadził sam czy wspólnie z innymi przedsiębiorcami. Nie każda forma działalności może być prowadzona samodzielnie, z drugiej strony natomiast w niektórych przypadkach w danej formie działalności może uczestniczyć tylko jeden przedsiębiorca.

Najlepszym przykładem formy działalności przeznaczenie dla tylko jednego przedsiębiorcy jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) w praktyce nie jest możliwe prowadzenie tej działalności przez więcej niż jednego przedsiębiorcę. Wspólna działalność więcej niż jednego przedsiębiorcy nazywana jest spółką cywilną.

Z drugiej strony na przykład w przypadku spółek osobowych przepisy prawa wymagają uczestniczenia w danej spółce więcej niż jednego wspólnika. Tym samym spółki jawnej nie będzie mógł założyć tylko jeden przedsiębiorca.

Istnieją też formy które można prowadzić zarówno w pojedynkę jak również wspólnie z innymi osobami. dotyczy to w szczególności spółek kapitałowych prawa handlowego (na przykład spółki z o.o. czy prostej spółki akcyjnej).

JDG- podstawowe informacje

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to działalność co kierunkowa na na uzyskanie zysku prowadzona przez osobę fizyczną samodzielnie na własny rachunek. w Polsce jest najpopularniejsza Forma prowadzenia działalności z uwagi na szczególne uproszczenia dotyczące między innymi założenia działalności i wykreślenia oraz opodatkowania.

W dużym uproszczeniu przedsiębiorca który chce prowadzić działalność gospodarczą może zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zaraz rozpocząć prowadzenie działalności.

Przedsiębiorca będzie podlegał zasady składkom ZUS, Obciążeniom na ubezpieczenie zdrowotne oraz będzie musiał wybrać formę opodatkowania (skala podatkowa, ryczałt lub podatek liniowy).

Przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności już od dnia złożenia wniosku, a wszystkie formalności z trwają zazwyczaj do kilku dni. Podobnie uproszczone jest zlikwidowanie JDG, które wymaga tylko złożenie wniosku internetowo. Całość formalności może odbywać się online. Działalność w formie JDG może prowadzić tylko jeden przedsiębiorca (nie jest możliwe uczestniczenie w ramach jednej jbg kilku przedsiębiorców z jednym małym wyjątkiem mianowicie spółki cywilnej).

Spółki- jakie są dostępne w Polsce?

Jeżeli jednak przedsiębiorca chce rozpocząć działalność razem ze wspólnikiem, warto rozważyć założenie spółki (osobowej albo kapitałowej). Założenie spółki i prowadzenie działalności w tej formie ma jednak inną specyfikę niż prowadzenie działalności w formie JDG. Przede wszystkim ustawą regulującą funkcjonowanie spółek handlowych jest KSH, która szczegółowo reguluje zarówno zakładanie spółki, jej bieżące funkcjonowanie, rozwiązanie oraz likwidację.

Spółki w Polsce tradycyjnie dzielimy na osobowe i kapitałowe. Czym różnią się spółki osobowe od kapitałowych, dla kogo korzystniejsza będzie spółka osobowa a dla kogo spółka kapitałowa?

Spółki osobowe

Spółkami osobowymi w Polsce są:

  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo-akcyjna

Cechą charakterystyczną spółek osobowych jest powiązanie wspólników ze spółką o charakterze osobistym. Dotyczy to w szczególności prowadzenia spraw spółki oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki. najpopularniejszą spółką osobową w Polsce jest spółka jawna, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności, jak również każdy ze wspólników spółki jawnej co do zasady może prowadzić sprawy spółki.

Spółki kapitałowe

Spółkami kapitałowymi w Polsce są:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • prosta spółka akcyjna

Cechą charakterystyczną spółek kapitałowych natomiast jest, że co do zasady powiązanie wspólników ze spółką ma charakter kapitałowy. W praktyce oznacza to, że wspólnicy nie będą prowadzili bieżących spraw spółki i co do zasady nie będą odpowiadali za jej zobowiązania.

W przypadku spółek kapitałowych bardzo istotne jest bezpieczeństwo wspólników. niewypłacalność spółki kapitałowej co do zasady nie pociąga za sobą niewypłacalności wspólnika spółki. W przypadku spółek kapitałowych należy wspomnieć również w tak zwanym podwójnym opodatkowaniu to oznacza że dochody wypracowane spółce będą opodatkowane zarówno na poziomie spółki jak i na poziomie wspólnika.

Która z form jest najkorzystniejsza?

W zasadzie abstrakcyjnie nie można odpowiedzieć na to która forma prowadzonej działalności jest najkorzystniejsza. Działalność jednoosobowa jest bardzo popularnym sposobem rozliczenia w ramach tak zwanego kontraktu B2B. Przyjmuje się że spółki osobowe są dobrym rozwiązaniem działalnościach po niskim stopniu ryzyka w małej skali. Spółki kapitałowe są natomiast korzystne dla dużych podmiotów o skomplikowanej strukturze oraz ryzykownym profilu działalności.

Warto nadmienić że przy każdej w formie prowadzenie działalności z przedsiębiorca może napotkać na określone problemy natury prawnej. Mogą one pojawić się zarówno na etapie wyboru formy prowadzonej działalności jak również na każdym etapie i bieżącego funkcjonowania. Szczególnie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółek kapitałowych warto zabezpieczyć się stałą obsługę prawną. Czasami nawet podpisanie jednej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką może wymagać przeprowadzenia skomplikowanej procedury

Podsumowanie

Przedsiębiorcy w Polsce w ostatnim czasie skarżył się na tak zwaną niepewność prawną. Ustawodawca wprowadza tyle nowych przepisów że w zasadzie przedsiębiorcy prowadzący działalność w każdej z wyżej wymienionych form mogą mieć problemy interpretacyjne. Nasza kancelaria świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców prowadzącej działalność w każdej formie prawnej, co tym jeżeli mają państwo jakiekolwiek problemy natury prawnej w swojej działalności zachęcamy do kontaktu.

Więcej informacji na temat naszej Kancelarii prawnej znajdziesz pod tym linkiem: Kancelaria Prawna „LEGATO”

Prawo gospodarcze, formy działalności

  • Kliknięć: 933