Skip to main content

Potrącenie- jak może być wykorzystane w procesie cywilnym?

Wzajemne rozliczenia między podmiotami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych w wielu przypadkach mogą być skomplikowane. W wielu sytuacjach na przykład firma budowlana A jednocześnie jest wierzycielem i dłużnikiem hurtowni B. Zwłaszcza, gdy w toku współpracy między kontrahentami zaistnienieje...