Skip to main content

Aspekty prawne otwarcia studia autodetailingu (zgody, pozwolenia, formalności)

Detailing samochodowy Jest w ostatnim czasie bardzo prężnie rozwijającą się branżą. wiele osób chcę nie tylko dbać o swoje pojazdy sposób hobbystyczny, ale także z profesjonalnej pielęgnacji lakieru i wnętrza pojazdów uczynić źródło dochodu. otwarcie skróty detailingu nie jest jednak proste i wymaga spełnienia szeregu szczególnych wymogów prawnych o których piszemy poniżej.

Jak otworzyć legalnie studio detailingu?

Co do zasady otwarcie działalności w Polsce jest proste i wymaga wyłącznie wpisu w CEIDG. niektóre branże spotykają się jednej ze szczególnymi ograniczeniami, na przykład polegającymi na konieczności zdobycia szczególnych zezwoleń (np. punkty handlu alkoholem) czy uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych (np. kancelaria adwokacka).

Definicja ustawowa autodetailingu nie jest zawarta w żadnych przepisach rangi ustawowej. Nie jednak nie oznacza że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności polegającej na kompleksowej renowacji czyszczeniu czy podnoszeniu w inny sposób walorów estetycznych pojazdów. Przedsiębiorcy mogą prowadzić ten rodzaj działalności w oparciu o zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby otworzyć legalnie wtedy treningu w Polsce trzeba spełnić przede wszystkim szereg wymogów wynikający z prawa Ochrony Środowiska, prawa przedsiębiorców otworzyć (lub kodeksu spółek handlowych) oraz przepisów Prawa budowlanego, ustawy o ZUS i oczywiście rozległych przepisów podatkowych.

W niniejszym artykule Przedstawimy te aspekty które najczęściej budzą wątpliwości przedsiębiorców zastanawiających się nad wejściem na rynek auto detailingu.

Wybór formy prawnej prowadzonej działalności

Największym problemem wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, jest zazwyczaj Wybór formy prawnej w której ma być prowadzona działalność. na analizy, Która forma jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy w danej branży warto poświęcić określoną ilość czasu przed rozpoczęciem działalności, ponieważ późniejsza zmiana formy prowadzonej działalności nie jest prosta.

W jakich formach działalności w Polsce przedsiębiorcy mogą prowadzić swój biznes? Należą do nich przede wszystkim:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)
  • spółki osobowe prawa handlowego (na przykład spółka jawna, partnerska, komandytowa)
  • spółki kapitałowe prawa handlowego (na przykład spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna).

Tak jak wskazywaliśmy poprzednio, warto poświęcić pewną ilość czasu na przeanalizowanie, która z form działalności będzie dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza. JDG cechuje się przykładowo tym, że jest najprostszą formą prowadzenia działalności w której co do zasady majątek firmowy to to także w pewnym sensie majątek osobisty przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o spółki to w przypadku spółek osobowych koniecznie jest posiadanie najmniej dwóch wspólników w ramach spółki, warto więc wybrać tę formę jeżeli zastanawiamy się nad otworzeniem działalności wspólnie z innym przedsiębiorcą.

Jeżeli chodzi o spółki kapitałowej to co do zasady będą one najmniej korzystna podatkowo (podwójne opodatkowanie), niemniej jednak mogą zapewnić przedsiębiorcy z bezpieczeństwo w przypadku ewentualnego niepowodzenia biznesu. W przypadku spółek kapitałowych co do zasady wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki a odpowiedzialność członków zarządu jest ograniczona przez przepisy szczególne. niewypłacalność spółki kapitałowej nie musi pociągać za sobą niewypłacalności wspólników czy członków zarządu.

Pozwolenia wodnoprawne

Działalność w branży detailing jest specyficzna i oprócz standardowych formalności dla każdej działalności gospodarczej należy spełnić normy wynikające z prawa Ochrony Środowiska. branża dotarli wiąże się bowiem ze szczególnym korzystaniem z wód ( w ramach którego wytwarzają się określone ścieki) oraz wytwarzaniem szczególnego rodzaju odpadów.

W związku z powyższym zakresie przepisów prawa Ochrony Środowiska, przedsiębiorca który zamierza odpady studia autodetailingu, powinien:

  • uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  • uzyskać pozwolenie wodnoprawne
  • wpisać się do bazy BDO (wytwórców odpadów).
  • zabezpieczyć wywóz nieczystości, w szczególności tych płynnych

Mamy świadomość, że przy otwieraniu nowego biznesu czas ma szczególne znaczenie. Niestety kompletowanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń może być bardzo czasochłonne, W szczególności jeżeli przedsiębiorca nie wie w jaki sposób uzyskać te dokumenty i musi samodzielnie zbadać przepisy prawa. Do tego dochodzi jeszcze ewentualne złożenie wniosku z tak zwanymi brakami formalnymi. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z tych okoliczności czas załatwienia sprawy urzędowej i może się znacząco wydłużyć.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim warto zacząć od porządkowania i zaplanowania struktury korporacyjnej- W jakiej formie działalność będzie prowadzona, przy użyciu jakich środków publicznych i pomocy, oraz jaki jest biznesplan i target klienta.

Następnie warto rozpocząć działania mające na celu uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń to jest w szczególności złożenie wpisu spółki do rejestru, rejestrów złożenie czy wpisanie się do bazy BDO.

Warto nadmienić że w każdej z powyżej wymienionych czynności przedsiębiorcy który chce rozpocząć działalność się jako studia autodetailingu może reprezentować profesjonalny pełnomocnik (Adwokat czy radca prawny). Profesjonalista w szczególności może dokonać wszelkich niezbędnych analiz szybciej, jak również zapewnić swoim doświadczeniem stworzenie wniosku o wydanie pozwolenia bez licznych braków formalnych. Dzięki temu przedsiębiorca chcący rozpocząć nową działalność będzie w stanie szybciej wejść na rynek.

Godne rozważenia są także kwestie biznesowe, takie jak cennik, biznesplan przytoczony wcześniej oraz ew. zakres świadczonych usług, kwestia finansowania wkładu początkowego czy kampania marketingowa. Bardzo istotny jest szczególnie biznesplan w przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną (na przykład z Urzędu Pracy)

Podsumowanie

Założenie studia autodetailingu nie jest proste i może wymagać skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej,

Nasza kancelaria specjalizuje się szeroko pojętej obsłudze przedsiębiorców, również tych z branży motoryzacyjnej. jeżeli mają państwo wątpliwości w zakresie procedur które trzeba dopełnić przed założeniem studia autodetailingu zachęcamy do kontaktu z zespołem kancelarii

Więcej informacji na temat naszej Kancelarii prawnej znajdziesz pod tym linkiem: Kancelaria Prawna „LEGATO”

Prawo gospodarcze, studio autodetailingu

  • Kliknięć: 4413