Skip to main content

Minimalne pensje w służbie zdrowia- czy dotyczą także prywatnych gabinetów?

W dobie galopującej inflacji podwyżki pensji są zjawiskiem negatywnie wpływającym na tzw. spiralę płacowo-cenową, ale są nieuniknione. Mowa tutaj jednak o pensjach indywidualnie wynegocjowanych z pracodawcą. W przypadku służby zdrowia ustawodawca zdecydował się uregulować tę kwestię na stopniu państwowym, centralnie. Może to jednak zaburzyć rynek prywatnych gabinetów, które zatrudniają pracowników medycznych. Jakie są obecnie stawki minimalne pensji dla przedstawicieli służby zdrowia?

Stawki w służbie zdrowia- podstawa prawna i ostatnie zmiany

W kontekście minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia podstawą prawną jest ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jest to ustawa unikatowa, bowiem jako pierwsza kształtuje minimalne wynagrodzenia dla pracowników medycznych na szczeblu ustawowym.

Co zmieniło się w tej ustawie w ostatnim czasie? Przede wszystkim to, że zgodnie z ogólnym trendem dot. minimalnych wynagrodzeń- również minimalne wynagrodzenia w służbie zdrowia rosną z roku na rok.

Minimalne stawki w służbie zdrowia- jakie w 2022?

Jak obecnie kształtują się wynagrodzenia osób pracujących w branży medycznej? Ustawa obecnie kształtuje następujące progi:

  • lekarz specjalista II stopnia: z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;
  • lekarz specjalista I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;
  • mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;
  • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;
  • ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;
  • opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;
  • sanitariusz, salowa, rejestratorka medyczna: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Czy prywatne gabinety też muszą stosować minimalne stawki?

Na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie: tak, nowe stawki minimalne mogą też dotknąć prywatne przychodnie, gabinety stomatologiczne czy specjalistyczne. Minimalne stawki dotyczą bowiem podmiotów medycznych, a jest to kategoria bardzo szeroka.

Podmiot leczniczy, na gruncie ustawy o działalności leczniczej, ma bardzo szeroką definicję. Jest to bowiem samodzielny zakład opieki zdrowotnej, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, a także instytut badawczy czy fundacja. Warunkiem jest, aby podmiot ten udzielał świadczeń medycznych.

W związku z powyższą definicją, prywatne placówki również są w kręgu podmiotów obowiązanych do stosowania stawek minimalnych dla pracowników. Podnosi się jednak w branży, że podmioty komercyjnie świadczące usługi medyczne powinny być wykluczone z zakresu zastosowania ustawy kształtującej minimalne wynagrodzenia. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednak brak jest prac legislacyjnych w tym zakresie. W związku z czym prywatne podmioty świadczące usługi medyczne również są zobowiązane do wdrożenia ustawy o minimalnych wynagrodzeniach.

Jak dostosować gabinet do nowych przepisów?

Przede wszystkim warto przeanalizować całą ustawę i dostosować wzory umów. Jeżeli wynagrodzenia są zbyt niskie- może okazać się, że trzeba zawrzeć aneksy do umowy, bądź dodatkowe porozumienia (celem uzupełnienia zbyt niskiego wynagrodzenia). W takiej sytuacji pomoc prawnika może okazać się bardzo pomocna- sporządzenie skutecznego aneksu do umowy czasem może być problematyczne

W dalszej kolejności warto śledzić prace legislacyjne w tym zakresie- możliwe, że w niedalekiej przyszłości prawodawca ulegnie wpływom pewnych środowisk i ustawa o minimalnych pensjach w służbie zdrowia zostanie w pewien sposób zliberalizowana (np. w odniesieniu do prywatnych gabinetów).

Podsumowanie

Organizacja przepływów finansowych w prywatnym gabinecie medycznym nie może się odbyć bez uwzględnienia minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w placówce. Ustawa w tym zakresie wprowadza pewne rozwiązania, o których należy pamiętać. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu. Kancelaria Prawna Legato

Prawo gospodarcze, Minimalne pensje, służba zdrowia, prywatne gabinety lekarskie

  • Kliknięć: 1145