Skip to main content

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenia konsumenta. Już na samym wstępie należy podkreślić, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone poprzez ogłoszenie upadłości. Dotyczy to:AlimentówRent i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierciZobowiązania...

Oddłużenie

Wpadnięcie w spiralę zadłużenia potrafi zepchnąć człowieka na margines społeczny pozbawiając go wszelkich środków do życia. W takim przypadku po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości wiąże się z wszczęciem złożonej procedury...

Czy upadłość konsumencka zawsze kończy się oddłużeniem?

W obecnej sytuacji gospodarczej wielu konsumentów ma znaczny problemy z regulowaniem swoich wymagalnych zobowiązań. Dobra informacja dla tych konsumentów jest taka, że związku z ostatnimi nowelizacjami prawa upadłościowego szansa na oddłużenie w toku upadłości konsumenckiej jest bardzo duża. Nie każde...

Twój dłużnik ogłosił upadłość? Poznaj 3 swoje najważniejsze prawa

Upadłość (niezależnie czy konsumencka czy gospodarcza) dla wielu przedsiębiorców oznacza w praktyce brak możliwości wyegzekwowania należności. Faktycznie praktyka pokazuje, że zaspokojenie w przypadku upadłości nie jest znaczne. Warto jednak wskazać, że aby uczestniczyć w podziale środków uzyskanych...