Skip to main content

Postępowanie o zatwierdzenie układu: czym jest i kiedy można z niego skorzystać?

Kryzys gospodarczy wymusił określone zmiany w prawie, zwłaszcza w kontekście prawa restrukturyzacyjnego. O części tych zmian pisaliśmy na kanwie wdrażania w Polsce tzw. dyrektywy drugiej szansy. Na szczęście w odróżnieniu do większości zmian legislacyjnych w ostatnim czasie- te są zmianami korzystnymi...