Skip to main content

Polski ład: co zmieniło się w lipcu 2022, co z ulgą dla klasy średniej?

Polski ład to największa reforma prawa podatkowego w ostatnim czasie. Niektórzy podnoszą nawet że jest to największa reforma podatków w Polsce w XXI wieku. Abstrahując od oceny skutków wprowadzenia polskiego ładu, faktem jest, że te przepisy pierwotnie były pełne sprzeczności, błędów i niedopracowań. Jakie zmiany w polskim młocie przyniosła ostatnia nowelizacja?

Czym jest Polski ład

W obrocie gospodarczym chyba mało kto z ulgą przyjął wprowadzenie polskiego ładu. Hucznie zapowiadane reforma prawa podatkowego delikatnie mówiąc okazała się katastrofą. Począwszy od pierwszego stycznia 2022 roku w internecie krążyły zanonimizowane paski wynagrodzeń nauczycieli, którzy jako pierwsza grupa zawodowa zostali poszkodowani wprowadzeniem reformy prawa podatkowego. Ich wynagrodzenia były nawet o kilkaset złotych mniejsze, właśnie za sprawą polskiego ładu.

Z prawnego punktu widzenia Polski ład jest to kompleksowa nowelizacja kluczowych Ustaw podatkowych, w szczególności:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że polski ład nowelizuje tylko 2 ustawy, zatem nie jest regulacją kompleksową. Należy jednak zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt że są to dwie kluczowe ustawy podatkowe, które mają niebagatelne znaczenie w sferze rozliczeń podatkowych osób fizycznych i prawnych.

Dlaczego polski ład został znowelizowany?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, początkowo przepisy nie zostały przyjęte dobrze w społeczeństwie. Księgowi i doradcy podatkowi wskazywali na liczne uchybienia, nieścisłości i wewnętrzną sprzeczność przepisów z innymi aktami prawnymi (w tym w szczególności z konstytucją RP). Przepisy były wprowadzone pospiesznie, aby polski ład miał zastosowanie już od pierwszego stycznia bieżącego roku. To wszystko doprowadziło do tego że polski ład może być klasyfikowany bardzo negatywnie z legislacyjnego punktu widzenia.

Ustawodawca mając świadomość że polski ład w ówczesnym brzmieniu nie mógł utrzymać się w obrocie prawnym, zdecydował się na wprowadzenie bardzo rozległej nowelizacji . Nowelizacja ustaw o PIT I CIT weszła w życie od pierwszego lipca 2022 roku. Zmiany zatem obowiązują już ponad miesiąc. Czy możemy już dokonać wstępnej oceny nowelizacji polskiego ładu (zwanej także potocznie polskim ładem 2.0)?

Co zawierają najnowsze zmiany?

W naszej ocenie, zmiany wprowadzone w tzw. polskim ładzie 2.0 nie są bardzo liczne. Niemniej jednak dla wielu przedsiębiorców i konsumentów mogą mieć duże znaczenie. Warto zapoznać się z tym jakie zmiany wprowadził Polski ład 2.0.

likwidacja ulgi dla klasy średniej

Przypomnijmy że wprowadzenie nowej instytucji w prawie podatkowym mającej obniżyć podatek wielu osób fizycznych była tak zwana ulga dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej nie została jednak należycie przemyślana i już od pierwszych dni obowiązywania polskiego ładu było z nią wiele problemów.

Finalnie ustawodawca zdecydował się zrezygnować z ulgi dla klasy średniej. Czy oznacza to jednak że ulga nie będzie obowiązywała w polskim systemie prawa podatkowego? Nie jest to pewne mając na uwadze zapewnienie rządzących dotyczące tego że polski ład 2.0 nie będzie mniej korzystny od polskich do ładu 1.0. może okazać się zatem że rozliczenie podatkowe z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej dla niektórych podatników będzie korzystniejsze Kinga dalej będzie obowiązywać w 2023 roku.

PIT 12%

Co do zasady korzystne dla podatników jest obniżenie podstawowej stawki PIT. Przypomnijmy że dotychczas wynosiła ona 19%. Od 1 lipca 2022 roku podstawowa stawka PIT będzie wynosić 12%. Może to być jeden z niewielu realnych instrumentów dzięki którym podatki po polskim ładzie mogą być niższe.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

Bardzo krytykowanym aspektem polskiego ładu wprowadzonego w styczniu w 2021 roku był brak możliwości wspólnego rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dziecko ze swoim dzieckiem. W praktyce takich gospodarstwach domowych podatki mogły być znacznie wyższe po polskim ładzie. Rządzący uwzględnili te postulaty i w nowelizacji polskiego ładu przywrócili możliwość wspólnego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego z dzieckiem.

Zmiany w zasadach obliczania składki zdrowotnej

Składka zdrowotna jest kolejną nową instytucją podatkową wprowadzoną w polskim ładzie. Podobnie jak z ulgą dla klasy średniej również składka zdrowotna było wiele problemów praktycznych. Ustawodawca tym samym od lipca 2022 roku zdecydował się wprowadzić szereg zmian w tej instytucji.

Czy nowelizacja polskiego ładu jest korzystna?

W zasadzie ciężko na tym etapie stwierdzić czy nowelizacja polskiego ładu z lipca 2022 roku jest korzystna. Z pewnością rządzący uwzględnili wiele wątpliwości i zarzutów kierowanych pod pod ich adresem ze strony przedstawicieli zawodów podatkowych i księgowych. Istnieje zatem duża szansa że nowe rozwiązania będą mniej problematyczne. Całościowa ocena nowelizacji polskiego ładu powinna jednak dokonać się co najmniej po roku jego obowiązywania – kiedy osoby fizyczne otrzymają swoje roczne rozliczenia podatkowe.

Podsumowanie

Polski Ład budzi nie tylko szereg wątpliwości dotyczących podatków osób fizycznych ale przede wszystkim problem z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego. Przedsiębiorcy musieli dostosować formy prawne prowadzenia swojej działalności i formy opodatkowania do nowych realiów. Może okazać się teraz, że dotychczasowa forma prawna funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jest najkorzystniejsza podatkowo. W takim przypadku rekomendujemy rozważenie dokonania zmian korporacyjnych, w szczególności przekształcenie spółki czy założenia nowego podmiotu.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, jeżeli mają państwo pytania w tym zakresie zachęcamy do kontaktu.: Kancelaria Prawna „LEGATO”

Prawo gospodarcze, Polski Ład, Ulga dla klasy średniej, zmiany podatkowe

  • Kliknięć: 852