Skip to main content

Rządowy harmonogram wychodzenia z "Lockdownu"- kiedy otwarta zostanie branża fitness, gastronomia i wydarzenia kulturalne?

Początkiem maja Prezes Rady Ministrów na konferencji prasowej zapowiedział stopniowe łagodzenie obostrzeń. Powyższe podyktowane było zmniejszeniem wzrostu dobowych zakażeń wirusem COVID-19. Prowadziło to do wniosku, że trzecia fali zachorowań przemija. “odmrożenie” gospodarki podyktowane jest jednak konkretnymi etapami i datami z tym związanymi. Harmonogram “odmrażania gospodarki” wynika m.in. z rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Kiedy i w jakiej kolejności to nastąpi? Niniejszy artykuł zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z najnowszym rozporządzeniem.

Kiedy nastąpi “odmrożenie” branży gastronomicznej?

Branża gastronomiczna do 14 maja 2021 roku serwować posiłki i napoje mogła wyłącznie “na wynos”. Na mocy rozporządzeń w przedmiocie ustanowienia nakazów i zakazów jakakolwiek działalność polegająca na wydawaniu posiłków i napojów do spożycia w lokalu była zabroniona.

Na mocy rozporządzenia z 6 maja, od soboty 15 maja prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menujest dopuszczalne w ogródku gastronomicznym. Akt prawny definiuje ogródek gastronomiczny rozumiany jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność.

Następnie przewidziano, że od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności określonej powyżej, dopuszczalne jest zarówno w ogródku gastronomicznym, jak i w lokalu, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej (w przypadku stacji paliw). Warunkiem jednak jest zakrywanie ust i nosa przez klientów do momentu zajęcia miejsc przy stoliku oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa przez obsługę.

Kolejnym warunkiem jest, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m. Odległość ta liczona jest od powierzchni stolika.

Czy trzeba nosić maseczki?

Do 14 maja istniał powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Dotyczył on zarówno miejsc publicznych, na otwartym powietrzu jak i pomieszczeń, takich jak kościoły, centra handlowe, placówki handlowe czy usługowe. Generalizując można stwierdzić, że do 15 maja obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki był powszechny.

Od 15 maja 2021 roku do 5 czerwca 2021 roku, obowiązek ten nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu. Maseczkę trzeba jednak nosić w pomieszczeniach, takich jak galerie handlowe, stacje paliw czy restauracje (o czym mowa powyżej), kościołów, placówek obsługi zdrowotnej, sklepów, czy obiektów usługowych.

Nadmienić należy, że maseczki nie muszą nosić dzieci do ukończenia 5 roku życia, a także osoby cierpiące na trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, osoby z zaburzeniami psychicznymi w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Aby móc się na to powołać, konieczne jest przedstawienie jednak koniecznego zaświadczenia.

Przypomnieć należy, że od 27 lutego nakazane jest zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można zatem skutecznie realizować tego wymogu za pomocą np. przyłbicy czy elementu garderoby, np. chusty lub szalika.

Kiedy można będzie pójść na siłownię?

W rozporządzeniu przewidziano, że ponowne otwarcie branży fitness, czyli siłowni, centrów oraz klubów fitness, z pewnymi ograniczeniami, nastąpi już 28 maja 2021 roku. Dokument przewiduje, że w okresie od 28 maja do 5 czerwca prowadzenie tej działalności, określonej m.in. w podklasie 96.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie dopuszczalne pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

Nie dotyczy to jednak siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

W zakresie basenów i aquaparków przewidziano, że 28 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r. możliwe będzie prowadzenie tej działalności. Będą one mogły być udostępniane ograniczonej liczbie osób, nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku, albo obiektu.

Przypuszczać można zatem, że od 5 czerwca siłownie, centra oraz kluby fitness będą mogły prowadzić działalność na większą skalę, bez tak rygorystycznych limitów osób ćwiczących, a obostrzenia będą w dalszym ciągu łagodzone.

Kiedy wznowione zostaną wydarzenia kulturalne?

Rozporządzenie przewiduje, że od 15 maja 2021 r. do 20 maja 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, która ujęta została w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0, jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni. Dokument przewiduje, że nie może to być jednak więcej niż 50% liczby miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, wymagane jest zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

  • udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Powyższe jednak nie dotyczy działalności zespołów muzycznych, co do których prowadzenie działalności jest dopuszczalne wyłącznie bez udziału publiczności, w zakresie działań niezbędnych do przygotowania przyszłych wydarzeń, nagrań lub wydarzeń transmitowanych online.

Czy branża kosmetyczna i fryzjerzy mogą prowadzić działalność?

Rozporządzenie również w zakresie tej branży przewiduje pewne ograniczenia. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu jest dopuszczalne, pod warunkami:

  • zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci. Rozporządzenie dopuszcza ewentualnie obecność opiekuna klienta, jeżeli jest ona konieczna.
  • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi. Nie dotyczy to jednak samej obsługi;
  • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi, albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Co za tym idzie, branża może funkcjonować, ale z zachowaniem szczególnych reżimów sanitarnych.

Wyjście z “Lockdownu”- kiedy?

Analizując powyższe rozporządzenie dojść do wniosku należy, że pełne złagodzenie obostrzeń planowane jest na okres po 5 czerwca 2021 roku. Mając jednak na uwadze względną nieprzewidywalność wahań zachorowań, oraz związaną z tym nieprzewidywalność wprowadzania obostrzeń, zalecamy na bieżąco śledzić komunikaty rządowe, w szczególności na stronie www.gov.pl.

Jeżeli naruszyli Państwo obostrzenia i wymierzona została w związku z tym przez Prezesa Głównego Inspektoratu Sanitarnego kara administracyjna, zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem: Dostałeś karę z sanepidu? odwołaj się!

COVID-19, Lockdown, trzecia fala, Odmrożenie gospodarki, obostrzenia

  • Kliknięć: 1095