Skip to main content

Prawo handlowe to jedna z gałęzi prawa prywatnego która wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące prawa handlowego napisane przez zespół Kancelarii LEGATO.

Prawo holdingowe: co zmienia dla spółek prawa handlowego?

Od dłuższego czasu w polskim ustawodawstwie postulowano wprowadzenie ram prawnych dla działalności dla grup spółek, dzięki którym pewne rozwiązania byłyby przewidziane już na szczeblu ustawowym, a nie tylko w umowie (np. ramowej umowie o współpracy). Podmioty lobbujące za tymi zmianami dopięły swego-...

Prawo handlowe, Spółka prawa handlowego, Prawo holdingowe

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1312

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową: jakie ma korzyści?

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności jest bardzo ważny. Zdarza się, że przedsiębiorcy pochopnie wybierają ramy prawne prowadzenia biznesu, które po weryfikacji wymagają pewnych dostosowań. W innych przypadkach może się okazać, że działalność rozrasta się do tego stopnia, że pierwotnie wybrana...

Prawo handlowe, Polski Ład, JDG, Przekształcenie JDG

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1831

Ustawa AML- czy każdy musi ją wdrożyć?

W ostatnim czasie głośno jest o nowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców w związku z tzw. AML. Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy ciążą na nim obowiązki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ kary za niewdrożenie ustawy...

Prawo handlowe, AML, Anti-Money Laundering, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1818

Postępowanie gospodarcze na nowych zasadach - co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Postępowania gospodarcze wszczęte po 7 listopada 2019 r. są prowadzone według nowych zasad wskazanych w art. 4581 k.p.c. i następnych. Zmieniło się wiele w porównaniu ze stanem sprzed 7 listopada 2019 r. O ile niektóre nowelizacje związane z określonymi branżami mogą być ignorowane przez niektórych...

Postępowanie gospodarcze, Prawo handlowe, Sąd gospodarczy

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2826