Skip to main content

Praca zdalna w kodeksie pracy- jak dostosować swoją firmę do zmian?

Dużym echem ostatnio przeszła przez Media informacje o zakończeniu prac sejmu nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Nie jest to jednak kolejna nowelizacja o charakterze czysto technicznym, ale nowelizacja znacząca, bowiem wprowadza do kodeksu pracy pracę zdalną. Czy wiadomo jak finalny kształt będą miały przepisy i kiedy praca zdalna wejdzie w życie?

Praca zdalna: jak wygląda obecnie?

Obecna regulacja dotycząca pracy zdalnej jest bardzo archaiczna. kodeks pracy nie posługuje się pojęciem pracy zdalnej, która po 2020 roku stała się niezwykle popularna, a w niektórych momentach nawet obowiązkowa.

Jeżeli chodzi o obecne regulacje prawne dot. pracy zdalnej, w zasadzie funkcjonują dwie instytucje: telepraca oraz regulacja pracy zdalnej z jednej z ustaw wydanych w toku legislacji covidowej.

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w ramach której pracownik przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem ww. środków.

Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.Wykonywanie pracy w formie telepracy jest możliwe także na wniosek pracownika, niezależnie od zawarcia porozumienia o którym mowa powyżej.

W tzw. Tarczy 4.0 natomiast przyznano pracodawcom uprawnienie do polecania pracownikom wykonywania pracy zdalnej, jeżeli pracownicy mają ku temu warunki techniczne i lokalowe. Oba te przepisy są dość szczątkowe i żaden z nich nie reguluje problematyki pracy zdalnej w sposób kompleksowy.

Nowelizacja kodeksu pracy- podstawowe założenia

Praca zdalna to wiele nowych przepisów i w jednym blogowym wpisie nie jesteśmy w stanie kompleksowo przeanalizować wszystkich nowych norm prawnych. Niemnie jednak chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka szczególnych, nowych obowiązków przedsiębiorców, które moga wymagać pomocy prawnej przy wdrożeniu np. w regulaminie pracy.

Zgodnie z nowym prawem, przedsiębiorca będzie miał obowiązek:

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych;
  • pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie (lub w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem);
  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną, niezbędne do wykonywania tej pracy.

W kontekście nowych regulacji pracy zdalnej najwięcej mówi się o obowiązku przestrzegania zasad BHP, preferencyjnych warunkach kontroli trzeźwości pracowników i przede wszystkim kością niezgody zdają się być zasady rekompensaty za media, która pracodawca ma wypłacić pracownikowi w razie pracy zdalnej.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Należy nadmienić, że póki co nowelizacja kodeksu pracy nie została jeszcze finalnie uchwalona. Póki co prawo zostało przyjęte przez sejm. Teraz musi przyjąć je jeszcze senat i podpisać prezydent (który ewentualnie może złożyć veto).

Mając na uwadze zaproponowane w projekcie vacatio legis, możemy przyjąć,że ustawa wejdzie w życie nie wcześniej niż na przełomie lutego i marca 2023 roku. Znając jednak tempo prac w sejmie i senacie, uzasadnione jest twierdzenie, że najprawdopodobniej praca zdalna wejdzie w życie w okolicach połowy 2023 roku.

Jak się przygotować na zmiany?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, finalny kształt nowej regulacji nie jest znany, niemniej jednak znając jej zarys po sejmowym etapie legislacyjnym można stwierdzić, że najprawdopodobniej nie zajdą już drastyczne zmiany w tekście ustawy.

Tym samym warto przede wszystkim już na tym etapie śledzić postępy prac legislacyjnych i ewentualne terminy wejścia w życie. Ponadto, z biegiem czasu mogą pojawiać się pierwsze komentarze i głosy przedstawicieli nauki- warto je również uwzględniać.

Finalnie, już na tym etapie warto zaplanować konkretne działania w skali firmy- w tym może bardzo pomóc kancelaria prawna zajmująca się obsługą przedsiębiorców.

Podsumowanie

Wdrożenie pracy zdalnej w kodeksie pracy jest na pewno informacją, na którą wyczekiwał szeroko pojęty rynek, a w szczególności działy HR i kadr. Z pewnością jednak przepisy będą wymagały wykładni, szczególnie na początku, gdy nie będzie jasnych linii orzeczniczych. W analizie przepisów i ich zastosowania w firmie może pomóc kancelaria adwokacka, która ma wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów prawa (w tym z zakresu prawa pracy) Prawo pracy, Kodeks pracy, Praca zdalna

  • Kliknięć: 757