Nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowe a najem. Jak rozliczyć się z najemcą?

Przezorni wynajmujący zastrzegają w umowie najmu, że wszelkie nakłady mogą być czynione wyłącznie za ich uprzednią zgodą. Osoby korzystające z gotowych umów najmu dostępnych w Internecie, nieskonsultowanych z radcą prawnym albo adwokatem, często zapominają uregulować z najemcą kwestię nakładów. W...

Prawo cywilne, nakłady konieczne, nakłady użyteczne, nakłady zbytkowe, rozliczenia z najemcą

Czytaj więcej

Banki nie chcą przejmować odpowiedzialności za skutki oszustw. Jak walczyć o swoje prawa?

Bank może ponosić odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez posiadacza rachunku bankowego, jeżeli z powodu niezachowania należytej staranności przez pracownika banku, sprawca oszustwa, który wyłudził dane logowania zleci bankowi wykonanie przelewu i bank przelew ten zatwierdzi. W świetle obowiązujących...

Prawo cywilne, Oszustwo internetowe, odpowiedzialność banku, Oszustwo

Czytaj więcej

Padłeś ofiarą oszustwa internetowego? Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć, aby odzyskać pieniądze.

Niejedna osoba padła ofiarą oszustwa internetowego, zwiedziona obietnicą wysokich zysków. Każda historia ma indywidualny charakter, jednak można dostrzec pewne podobieństwa. Podobny jest również schemat działania po ujawnieniu oszustwa. Oszustwo internetowe to pojęcie ogólne, dotyczące wszystkich...

Prawo cywilne, Prawo karne, Oszustwo internetowe, Jak odzyskać pieniądze?

Czytaj więcej

Czy w przypadku kolizji drogowej przysługuje pojazd zastępczy z OC sprawcy?

Nawet z uwzględnieniem należytej ostrożności wymaganej przez przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, podczas uczestnictwa w ruchu drogowym może dojść do kolizji lub wypadku z winy innego uczestnika ruchu drogowego. W takiej sytuacji zazwyczaj wystąpi szkoda w postaci niesprawnego pojazdu. Innym rodzajem...

Prawo cywilne, Świadczenia z ubezpieczenia OC, Pojazd zastępczy, OC sprawcy

Czytaj więcej

Zgoda sądu na rozporządzenie majątkiem dziecka. Kiedy jest potrzebna?

W ramach władzy rodzicielskiej rodzice zarządzają majątkiem dziecka i podejmują decyzję w sprawach majątkowych bezpośrednio dotyczących dziecka. Niektóre decyzje mogą być podjęte, jeżeli sąd wyrazi na to zgodę. Niestety nie wszyscy rodzice są świadomi konsekwencji braku zgody sądu opiekuńczego. Rodzice...

Prawo rodzinne, Majątek dziecka, Zgoda sądu

Czytaj więcej

Rządowy harmonogram wychodzenia z "Lockdownu"- kiedy otwarta zostanie branża fitness, gastronomia i wydarzenia kulturalne?

Początkiem maja Prezes Rady Ministrów na konferencji prasowej zapowiedział stopniowe łagodzenie obostrzeń. Powyższe podyktowane było zmniejszeniem wzrostu dobowych zakażeń wirusem COVID-19. Prowadziło to do wniosku, że trzecia fali zachorowań przemija. “odmrożenie” gospodarki podyktowane jest jednak...

COVID-19, Lockdown, trzecia fala, Odmrożenie gospodarki, obostrzenia

Czytaj więcej

Zapatrywania prawne na sprawy “frankowiczów”
 przed wydaniem uchwały Sądu Najwyższego

Wstęp Banki na przełomie lat ‘90 ubiegłego wieku oraz w trakcie pierwszej dekady XXI w. oferowały kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim. Najczęściej były to kredyty indeksowane w stosunku do CHF, lub kredyty denominowane. Problem kredytów frankowych nieśmiało wkroczył do debaty publicznej...

Prawo cywilne, Frankowicze, Kredyt we frankach

Czytaj więcej

Status Rzecznika Praw Obywatelskich a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 roku

Wstęp do problematyki. Rys historyczny Myślę, że nie będzie nadużyciem już na samym początku niniejszego artykułu wskazanie, że większość krajów demokratycznych w swoim ustroju przewiduje miejsce dla rzecznika praw obywatelskich, zwanych najczęściej jako ombudsman. Początki samej instytucji...

Prawo cywilne, Status Rzecznika Praw Obywatelskich, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Czytaj więcej

Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.