• Nieznajomość prawa szkodzi

  Ignorantia iuris nocet
 • Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

  Ignorantia legis non excusat
 • Ubezpieczyciel odmówił wypłaty.

  Jak dochodzić odszkodowania?
 • Umowa powierzenia

  co powinna zawierać i kiedy jest wymagana przez RODO?

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia z ubezpieczenia OC

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia z ubezpieczenia OC Jeśli w wyniku wypadku samochodowego utraciłeś bliską osobę, możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowania, a także innych świadczeń, mających na celu zrekompensowanie straty oraz pogorszenia sytuacji...

Prawo cywilne, Śmierć bliskiej osoby, Świadczenia z ubezpieczenia OC

Kontynuuj czytanie

Upadłość z wniosku z wierzyciela – jakie elementy powinien zawierać wniosek?

Upadłość z wniosku z wierzyciela jakie elementy powinien zawierać wniosek upadłości wierzyciela? Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jest jedną z metod stosowanych przez wierzycieli w celu wyegzekwowania roszczeń. W wielu przypadkach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości aktywizuje...

Upadłość z wniosku z wierzyciela, Prawo handlowe

Kontynuuj czytanie

Nawiązanie stosunku pracy – poradnik dla zatrudniających

Stosunek pracy jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Nawiązanie stosunku pracy, forma umowy o pracę, informacje, które trzeba przekazać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy – wszystkie te obowiązki pracodawcy często budzą różne wątpliwości. Jakie są rodzaje umów o pracę? Czy...

Stosunek pracy, Prawo pracy, Umowa o pracę, Zatrudnienie

Kontynuuj czytanie

Czym jest intercyza? Różnice pomiędzy małżeńskimi ustrojami majątkowymi

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której odmiennie uregulują stosunki finansowe. Umowa ta potocznie nazywana jest intercyzą. Jeszcze do niedawna z pojęciem...

Intercyza, Prawo rodzinne, Wspólność majątkowa, Rozdzielność majątkowa

Kontynuuj czytanie

Zdrada małżeńska nie zawsze decyduje o winie niewiernego małżonka

Nawiązanie bliskich relacji z inną osobą, podobnie jak stworzenie pozamałżeńskiego, nieformalnego związku należą do podstawowych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. W większości przypadków są one traktowane jako naruszenie obowiązku wierności. Niemniej nie zawsze zdrada małżeńska jest oceniana...

Prawo cywilne, Zdrada małżeńska, Rozwód, Rozpad małżeństwa

Kontynuuj czytanie

Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.
© 2017-2020 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.