Zasada „Superficies solo cedit” i jej konsekwencje - kiedy rzecz jest częścią składową gruntu, a kiedy nie?

Zasada „Superficies solo cedit” i jej konsekwencje - kiedy rzecz jest częścią składową gruntu, a kiedy nie? W polskim prawie rzeczowym obowiązuje zasada, zgodnie z którą część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Wiąże się ona bezpośrednio z zasadą,...

Prawo rzeczowe, Superficies solo cedit

Czytaj więcej

Kary za łamanie lockdownu - „straszak” dla niepokornych przedsiębiorców

Kary za łamanie lockdownu - „straszak” dla niepokornych przedsiębiorców Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r., poz. 159, dalej jako: u.z.z.z.) doczekała się wielu nowelizacji. Jedna z nich, która weszła w życie w dniu 1...

Prawo gospodarcze, Lockdown, Kary administracyjne

Czytaj więcej

Przedsiębiorca jako konsument, nowe uprawnienia w zakupach na firmę

Przedsiębiorca jako konsument - uprawnienia w zakupach na firmę. Do stycznia 2021 roku konsumentem mogła być osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Czynność dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą. Z...

Prawo gospodarcze, Przedsiębiorca jako konsument, Nowy regulamin 2021, klauzule abuzywne, Regulamin sklepunternetowego

Czytaj więcej

Alimenty po rozwodzie – konkubinat i zmiana sytuacji finansowej a alimenty dla byłego małżonka

Alimenty po rozwodzie – konkubinat i zmiana sytuacji finansowej a alimenty dla byłego małżonka W dwóch przypadkach rozwód może zakończyć się ustanowieniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka. Zostały one wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pierwsza sytuacja dotyczy rozwodu...

Prawo rodzinne, Alimenty po rozwodzie, konkubinat

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń pracowniczych według kodeksu cywilnego – tylko w drodze wyjątku

Przedawnienie roszczeń pracowniczych według kodeksu cywilnego – tylko w drodze wyjątku Zwlekanie z wystąpieniem z roszczeniem przeciwko pracodawcy jest nieroztropne – może się okazać, że w dalszej przyszłości wyegzekwowanie roszczenia nie będzie możliwe. Często wątpliwości co do terminu przedawnienia...

Prawo pracy, Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Czytaj więcej

Prawny Blog Kancelarii Legato
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.