Skip to main content

Jak napisać skutecznie pozew o zachowek (część spadku)?

Zachowek jest częścią spadku, która przysługuje małżonkowi, dzieciom i wnukom, rodzicom spadkodawcy, którzy byliby spadkobiercami ustawowymi, gdyby spadkodawca nie sporządził krzywdzącego ich testamentu. Choć wola testatora jest respektowana przez prawo, polski ustawodawca wprowadził także instytucję...

Umowa dożywocia – alternatywa dla darowizny, spadku i sprzedaży nieruchomości.

Dożywocie, wbrew potocznemu rozumieniu, jest instytucją prawa cywilnego, nie karnego. Obok darowizny, spadku i sprzedaży jest formą zbycia nieruchomości, dość specyficzną i mało znaną wśród polskiego społeczeństwa. Umowa dożywocia wymaga zachowania aktu notarialnego, ale projekt umowy powinien być...

Dziedziczenie - podstawowe zagadnienia związane z dziedziczeniem

Podstawowe zasady dziedziczenia Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku, a z momentem otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek. Nie oznacza to jednak, że osoba znajdująca się w kręgu spadkobierców może dowolnie dysponować majątkiem. Podstawowe zasady dziedziczenia określone zostały w przepisach...