Skip to main content

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące Prawa cywilnego napisane przez zespół Kancelarii prawnej LEGATO.

Z domu na poligon – czyli nowe zasady powołań do służby wojskowej w 2023 r. cz. 1

Wiele ostatnio mówi się o powołaniach na ćwiczenia wojskowe. Atmosferę podsyca przede wszystkim sytuacja za naszą wschodnią granicą, ale także opublikowane niedawno na stronie internetowej Rady Ministrów założenia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w...

Prawo cywilne, Powołanie do służby wojskowej

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2164

Szkody spowodowane zatruciem Odry – co dalej z ustawą o wypłacie odszkodowań?

W dniu 26 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. W dniu 2 września 2022 r. ustawa została uchwalona przez Sejm, natomiast w dniu 05 września 2022 r. ustawa została przekazana do Prezydenta...

Prawo cywilne, Odszkodowanie, zatrucie odry, odra

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1292

Wyzysk po nowelizacji – dłuższe terminy i możliwość wyboru roszczeń według uznania wyzyskanego kontrahenta

Od dnia 30 czerwca 2022 r. instytucja wyzysku określona w art. 388 Kodeksu cywilnego uległa istotnym zmianom w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Przepis art. 388 Kodeksu cywilnego został zmieniony na mocy art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 02 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy...

Prawo cywilne, Wyzysk po nowelizacji, instytucja wyzysku, Wyzysk

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1553

Wakacje kredytowe: komu przysługują i czy są korzystne?

Rok 2022 obfituje w zmiany w szeroko pojętym prawie finansowym i podatkowym. Głównym tematem w I połowie 2022 roku jest Polski Ład- największa reforma prawa podatkowego w ostatnim czasie oraz rosnące raty kredytów na skutek galopującej inflacji oraz cyklicznego podnoszenia stóp procentowych. Najnowszą...

Prawo cywilne, podwyżki kredytów, Wakacje kredytowe, kredyt hipoteczny

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1101

Rękojmia czy gwarancja: co wybrać?

Po wykonaniu umowy, np. sprzedaży czy umowy o remont, może się okazać, że przedmiot umowy jest wadliwy. Wada może się ujawnić nawet kilka miesięcy po odbiorze dzieła i podpisaniu protokołu odbioru z adnotacją “bez uwag”. Z jakich instytucji prawa cywilnego mogą skorzystać przedsiębiorcy (ale także...

Prawo cywilne, gwarancja, rękojmia

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1093

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2459, dalej jako: „Ustawa zmieniająca”) wprowadziła istotną zmianę w zakresie skutku prawnego wniesienia do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej....

Prawo cywilne, bieg przedawnienia, Zawezwanie, Próba ugodowa

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1473

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest specyficznym typem umowy, dla którego ustawodawca przewidział odrębną regulację w odniesieniu do przedawnienia roszczeń, które się z niej wywodzą. Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, której celem jest wprowadzenie stabilizacji stosunków prawnych i zmobilizowanie...

Prawo cywilne, Przedawnienie roszczeń pracowniczych, ubezpieczenia

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2644

"trzy siódemki (art. 777 kpc)", czyli jak zabezpieczyć wierzytelność i ominąć proces sądowy

Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca doświadczył w toku prowadzonej działalności zatorów płatniczych, czyli sytuacji, w której kontrahent nie uregulował swojego długu na czas. W przypadku, gdy jest to drobna kwota, brak zapłaty może być dla przedsiębiorcy uciążliwy, ale co do zasady będzie niegroźny....

Prawo cywilne, art. 777 kpc, trzy siódemki, zabezpieczenie wierzytelności, ominięcie procesu sądowego

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2821

Weksel: czy jest jeszcze używany jako forma zabezpieczenia umowy?

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne wchodząc w stosunek prawny z drugim podmiotem, w którym udzielają wysokiej pożyczki zazwyczaj zastanawiają się, w jaki sposób zabezpieczyć wykonanie umowy, czyli w szczególności spłatę zobowiązania. Jedną z najstarszych i najbardziej popularnych w przeszłości...

Prawo cywilne, weksel, zabezpieczenia umowy

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2419

Unijna dyrektywa Omnibus okiem przedsiębiorcy – odstraszające sankcje i większa transparentność

Unijna dyrektywa Omnibus, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych...

Prawo cywilne, Dyrektywa Omnibus

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1574