Skip to main content

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Dział bloga prawnego prawnyblog.pl prezentujący artykuły dotyczące Prawa cywilnego napisane przez zespół Kancelarii prawnej LEGATO.

Inwestowanie w kryptowaluty. Jak sprawdzić czy to firma inwestycyjna, a nie „przestępcza”?

Waluty wirtualne, potocznie określane jako kryptowaluty, zostały zdefiniowane w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.). Podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych mogą wykorzystywać...

Prawo cywilne, Kryptowaluty, Bitcoin, Waluty wirtualne, Inwestowanie, Oszustwa

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2983

Rozmowy (nie)kontrolowane – kontrola sądu nad podsłuchem procesowym nie wyklucza nadużyć

Oprogramowanie szpiegujące umożliwiające podsłuch, znane jako PEGASUS jest ostatnio najbardziej znanym oprogramowaniem szpiegującym. W czasie minionej dekady w wielu krajach nagłaśniano przypadki niezgodnego z prawem bądź co najmniej kontrowersyjnego nadużywania tego narzędzia przez organy państwowe....

Prawo cywilne, PEGASUS, Podsłuch, Oprogramowanie szpiegujące

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1785

Kary za niezgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właściwie wszystkie podmioty korzystające z tzw. indywidualnego źródła ciepła nałożony został obowiązek raportowania tego źródła do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków (dalej jako CEEB). Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie zostały przewidziane kary. W jaki...

Prawo cywilne, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, CEEB

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 9063

Czy doręczenie przez portal informacyjny niesie takie same skutki dla osoby występującej bez pełnomocnika?

Początek lipca 2021 roku w środowisku prawniczym to wzmożona dyskusja dot nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej). Zmiany, które weszły...

Prawo cywilne, Doręczenie przez portal informacyjny

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 2541

Czym są prawa autorskie i co grozi za ich naruszenie?

Wydawać się może, że dziełem podlegającym ochronie jest tylko dzieło artystyczne dużej wartości, takie jak obraz, film czy rzeźba. Powyższe przekonanie nie jest zgodne ze stanem prawnym. Generalnie według zasad przewidzianych w ustawie o prawach autorskich i prawie pokrewnym (zwaną dalej ustawą o...

Prawo cywilne, Prawo autorskie, Naruszenie prawa autorskiego

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 3267

Nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowe a najem. Jak rozliczyć się z najemcą?

Przezorni wynajmujący zastrzegają w umowie najmu, że wszelkie nakłady mogą być czynione wyłącznie za ich uprzednią zgodą. Osoby korzystające z gotowych umów najmu dostępnych w Internecie, nieskonsultowanych z radcą prawnym albo adwokatem, często zapominają uregulować z najemcą kwestię nakładów. W...

Prawo cywilne, nakłady konieczne, nakłady użyteczne, nakłady zbytkowe, rozliczenia z najemcą

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 8414

Zabezpieczenie umowy wekslem a planowane zmiany w procedurze cywilnej

W obrocie prawnym powszechne jest zawieranie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, zgodnie z którymi jedna strona jest wierzycielem, a druga dłużnikiem. W gestii wierzyciela leży, aby taką umowę jak najlepiej zabezpieczyć. Jednym z takich zabezpieczeń jest zabezpieczenie wekslowe. Niejednokrotnie...

Prawo cywilne, zabezpieczenie umowy, weksel

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 1500

Banki nie chcą przejmować odpowiedzialności za skutki oszustw. Jak walczyć o swoje prawa?

Bank może ponosić odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez posiadacza rachunku bankowego, jeżeli z powodu niezachowania należytej staranności przez pracownika banku, sprawca oszustwa, który wyłudził dane logowania zleci bankowi wykonanie przelewu i bank przelew ten zatwierdzi. W świetle obowiązujących...

Prawo cywilne, Oszustwo internetowe, odpowiedzialność banku, Oszustwo

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 4102

Padłeś ofiarą oszustwa internetowego? Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć, aby odzyskać pieniądze.

Niejedna osoba padła ofiarą oszustwa internetowego, zwiedziona obietnicą wysokich zysków. Każda historia ma indywidualny charakter, jednak można dostrzec pewne podobieństwa. Podobny jest również schemat działania po ujawnieniu oszustwa. Oszustwo internetowe to pojęcie ogólne, dotyczące wszystkich...

Prawo cywilne, Prawo karne, Oszustwo internetowe, Jak odzyskać pieniądze?

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 4436