Upadłość z wniosku z wierzyciela – jakie elementy powinien zawierać wniosek?

Upadłość z wniosku z wierzyciela jakie elementy powinien zawierać wniosek upadłości wierzyciela? Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jest jedną z metod stosowanych przez wierzycieli w celu wyegzekwowania roszczeń. W wielu przypadkach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości aktywizuje...

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenia konsumenta. Już na samym wstępie należy podkreślić, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone poprzez ogłoszenie upadłości. Dotyczy to:AlimentówRent i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierciZobowiązania...

Plan spłaty - czy musi doprowadzić do pełnej spłaty wierzycieli?

Postępowanie upadłościowe można podzielić na trzy etapy. Likwidację majątku upadłegoPlan spłaty i jego realizacjaUmorzenie zobowiązań niespłaconych w dwóch pierwszych etapach postępowania. Na czym polega drugi etap postępowania upadłościowego? Plan spłaty wierzycieli jest ostatnim etapem postępowania...

Syndyk - kim jest?

Syndyk jest organem pełniącym dość istotną funkcję w upadłości konsumenckiej. Sąd wyznacza syndyka z imienia i nazwiska po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Może nim zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz co jest konieczne, musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego....

Krajowy Rejestr Zadłużonych- jak może go wykorzystać przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, w jaki sposób zweryfikować kontrahenta przed zawarciem umowy? Najbardziej pożądane zazwyczaj są sposoby bezkosztowe. Wiadomo, że na rynku można skorzystać z analiz sytuacji finansowej kontrahenta, zamówić raport z komercyjnego rejestru długów czy zamówić...

Oddłużenie

Wpadnięcie w spiralę zadłużenia potrafi zepchnąć człowieka na margines społeczny pozbawiając go wszelkich środków do życia. W takim przypadku po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości wiąże się z wszczęciem złożonej procedury...

Czy upadłość konsumencka zawsze kończy się oddłużeniem?

W obecnej sytuacji gospodarczej wielu konsumentów ma znaczny problemy z regulowaniem swoich wymagalnych zobowiązań. Dobra informacja dla tych konsumentów jest taka, że związku z ostatnimi nowelizacjami prawa upadłościowego szansa na oddłużenie w toku upadłości konsumenckiej jest bardzo duża. Nie każde...
Kancelaria Prawna LEGATO jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. Swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Kancelaria podejmuje się pomocy także w sprawach nietypowych i precedensowych, wymagających kreatywnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

© 2017-2021 - Kancelaria LEGATO wszelkie prawa zastrzeżone.