Skip to main content

Upadłość z wniosku z wierzyciela – jakie elementy powinien zawierać wniosek?

Upadłość z wniosku z wierzyciela jakie elementy powinien zawierać wniosek upadłości wierzyciela? Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jest jedną z metod stosowanych przez wierzycieli w celu wyegzekwowania roszczeń. W wielu przypadkach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości aktywizuje...

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenia konsumenta. Już na samym wstępie należy podkreślić, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone poprzez ogłoszenie upadłości. Dotyczy to:AlimentówRent i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierciZobowiązania...

Plan spłaty - czy musi doprowadzić do pełnej spłaty wierzycieli?

Postępowanie upadłościowe można podzielić na trzy etapy. Likwidację majątku upadłegoPlan spłaty i jego realizacjaUmorzenie zobowiązań niespłaconych w dwóch pierwszych etapach postępowania. Na czym polega drugi etap postępowania upadłościowego? Plan spłaty wierzycieli jest ostatnim etapem postępowania...

Syndyk - kim jest?

Syndyk jest organem pełniącym dość istotną funkcję w upadłości konsumenckiej. Sąd wyznacza syndyka z imienia i nazwiska po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Może nim zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz co jest konieczne, musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego....

Krajowy Rejestr Zadłużonych- jak może go wykorzystać przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, w jaki sposób zweryfikować kontrahenta przed zawarciem umowy? Najbardziej pożądane zazwyczaj są sposoby bezkosztowe. Wiadomo, że na rynku można skorzystać z analiz sytuacji finansowej kontrahenta, zamówić raport z komercyjnego rejestru długów czy zamówić...

Oddłużenie

Wpadnięcie w spiralę zadłużenia potrafi zepchnąć człowieka na margines społeczny pozbawiając go wszelkich środków do życia. W takim przypadku po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości wiąże się z wszczęciem złożonej procedury...

Czy upadłość konsumencka zawsze kończy się oddłużeniem?

W obecnej sytuacji gospodarczej wielu konsumentów ma znaczny problemy z regulowaniem swoich wymagalnych zobowiązań. Dobra informacja dla tych konsumentów jest taka, że związku z ostatnimi nowelizacjami prawa upadłościowego szansa na oddłużenie w toku upadłości konsumenckiej jest bardzo duża. Nie każde...

Jakie są rodzaje restrukturyzacji i ile trwają?

Nie jest tajemnicą, że przedsiębiorców od pierwszych problemów z płynnością finansową do całkowitej niewypłacalności wymuszającej złożenie wniosku upadłościowego często dzieli raptem kilka miesięcy. Niektórzy widząc pierwsze sygnały pogarszającej się sytuacji finansowej w firmie decydują się na...

Twój dłużnik ogłosił upadłość? Poznaj 3 swoje najważniejsze prawa

Upadłość (niezależnie czy konsumencka czy gospodarcza) dla wielu przedsiębiorców oznacza w praktyce brak możliwości wyegzekwowania należności. Faktycznie praktyka pokazuje, że zaspokojenie w przypadku upadłości nie jest znaczne. Warto jednak wskazać, że aby uczestniczyć w podziale środków uzyskanych...