Skip to main content

W SDE nie musisz być skazany na bezrobocie, pozbawienie wolności a praca.

W SDE nie musisz być skazany na bezrobocie - świadczenie pracy w okresie kary pozbawienia wolności Odbywanie kary pozbawienia wolności jest kojarzone z pobytem w zakładzie karnym, w całkowitej izolacji. Obecnie skazany na karę izolacyjną może jednak kontynuować dotychczasowe zatrudnienie, a nawet...

Rozłożenie grzywny na raty. Jakie warunki trzeba spełnić?

Sąd w postępowaniu rozpoznawczym orzekając grzywnę ustala jej kwotę pieniężną (w nielicznych przypadkach) lub wskazuje liczbę stawek i wysokość jednej stawki. Na etapie postępowania karnego wykonawczego można zmniejszyć nieco dolegliwość tej kary. W art. 49 Kodeksu karnego wykonawczego została uregulowana...

Wymiar kary łącznej - w jakich granicach sąd może ustalić karę łączną?

Po dacie 24.06.2020 r., jeżeli przestępca popełnia co najmniej dwa przestępstwa, zanim jeszcze zapadł wyrok za popełnienie jednego z nich, sąd ma obowiązek orzeczenia kary łącznej. Nie wszystkie kary podlegają jednak łączeniu. Sąd jest też związany zasadami orzekania kary łącznej. Dla zrozumienia,...