Skip to main content

Umowa powierzenia – co powinna zawierać i kiedy jest wymagana przez RODO?

Podmioty przetwarzające dane osobowe, które korzystają z outsourcingu, zapewne miały niejednokrotnie do czynienia z umową powierzenia danych osobowych, także przed wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: RODO). Jej zawarcie jest niezbędne w przypadku przekazywania...

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty. Jak dochodzić odszkodowania?

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel zwykle w ciągu 30 dni wydaje decyzję o odmowie, częściowym uznaniu roszczeń lub o wypłacie całej kwoty, której domaga się poszkodowany. W dwóch pierwszych przypadkach, które zdarzają się stosunkowo często, poszkodowanemu przysługują określone środki prawne. Od...

Jak napisać skutecznie pozew o zachowek (część spadku)?

Zachowek jest częścią spadku, która przysługuje małżonkowi, dzieciom i wnukom, rodzicom spadkodawcy, którzy byliby spadkobiercami ustawowymi, gdyby spadkodawca nie sporządził krzywdzącego ich testamentu. Choć wola testatora jest respektowana przez prawo, polski ustawodawca wprowadził także instytucję...

Jak zrealizować obowiązek informacyjny zgodnie z RODO?

RODO obowiązuje już od ponad roku. Przedsiębiorcy skupiają uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym oraz na wypełnieniu ciążących na nich obowiązków. Administratorzy danych muszą m.in. zrealizować obowiązek informacyjny. W tym celu wielu przedsiębiorców po prostu przekazuje...

Umowa dożywocia – alternatywa dla darowizny, spadku i sprzedaży nieruchomości.

Dożywocie, wbrew potocznemu rozumieniu, jest instytucją prawa cywilnego, nie karnego. Obok darowizny, spadku i sprzedaży jest formą zbycia nieruchomości, dość specyficzną i mało znaną wśród polskiego społeczeństwa. Umowa dożywocia wymaga zachowania aktu notarialnego, ale projekt umowy powinien być...

Zdrada małżeńska nie zawsze decyduje o winie niewiernego małżonka

Nawiązanie bliskich relacji z inną osobą, podobnie jak stworzenie pozamałżeńskiego, nieformalnego związku należą do podstawowych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. W większości przypadków są one traktowane jako naruszenie obowiązku wierności. Niemniej nie zawsze zdrada małżeńska jest oceniana...

Wpis do Rejestru BDO dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, które wprowadzają produkty na rynek, produkty w opakowaniach lub gospodarują odpadami. Ustawodawca przewidział obowiązek dokonania wpisu przez niektóre podmioty gospodarcze. Co ciekawe, przedsiębiorcy posiadający pozwolenia, zezwolenia lub koncesje określone...

Rejestr BDO najczęściej zadawane pytania i krótkie odpowiedzi.

BDO w pytaniach i odpowiedziach Rejestr BDO wciąż budzi niemałe wątpliwości wśród przedsiębiorców. Związane są przede wszystkim z ustaleniem obowiązku rejestracji, ale także odbiorem odpadów, w przypadku nieposiadania wpisu w rejestrze oraz nadanego numeru BDO. Przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych...

Wyjawienie majątku – instytucja wspierająca wierzycieli

Wyjawienie majątku – instytucja wspierająca wierzycieli Wyjawienie majątku, do którego odnoszą się przepisy art. 913 - 920 k.p.c. należy do pomocniczych metod egzekucji. Choć nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, to znacznie ułatwia przeprowadzenie egzekucji. Wykaz...

Dziedziczenie - podstawowe zagadnienia związane z dziedziczeniem

Podstawowe zasady dziedziczenia Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku, a z momentem otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek. Nie oznacza to jednak, że osoba znajdująca się w kręgu spadkobierców może dowolnie dysponować majątkiem. Podstawowe zasady dziedziczenia określone zostały w przepisach...

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia z ubezpieczenia OC

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia z ubezpieczenia OC Jeśli w wyniku wypadku samochodowego utraciłeś bliską osobę, możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowania, a także innych świadczeń, mających na celu zrekompensowanie straty oraz pogorszenia sytuacji...

Zasiedzenie: jak rozumieć posiadanie w dobrej lub w złej wierze?

Zasiedzenie: jak rozumieć posiadanie w dobrej lub w złej wierze? Już na wstępie Kodeksu cywilnego, w art. 7 k.c. czytamy, że domniemywa się istnienie dobrej wiary, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od istnienia dobrej lub złej wiary. Domniemanie to można jednak obalić. Pojęcie dobrej i złej...

Roszczenie negatoryjne – komu przysługuje i jak z niego skorzystać?

Roszczenie negatoryjne – komu przysługuje i jak z niego skorzystać? Prawo własności może ulegać naruszeniom różnego rodzaju. W celu jego ochrony właściciel może się chronić poprzez roszczenia wskazane w art. 222 k.c. Roszczenie z art. 222 § 1 k.c. jest roszczeniem windykacyjnym – o wydanie rzeczy. Natomiast...

Czy w przypadku kolizji drogowej przysługuje pojazd zastępczy z OC sprawcy?

Nawet z uwzględnieniem należytej ostrożności wymaganej przez przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, podczas uczestnictwa w ruchu drogowym może dojść do kolizji lub wypadku z winy innego uczestnika ruchu drogowego. W takiej sytuacji zazwyczaj wystąpi szkoda w postaci niesprawnego pojazdu. Innym rodzajem...