Skip to main content

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Zgodnie z zasadą swobody gospodarczej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej są wolne dla każdego na równych prawach. Swoboda ta obwarowana jest pewnymi ograniczeniami. Przed założeniem firmy należy zastanowić się, jaka forma prawno-organizacyjna prowadzenia działalności...

Osobowe spółki prawa handlowego – poznaj podstawowe różnice

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna to spółki handlowe. Podzielić je można na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Od wskazanych spółek należy...

Postępowanie gospodarcze na nowych zasadach - co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Postępowania gospodarcze wszczęte po 7 listopada 2019 r. są prowadzone według nowych zasad wskazanych w art. 4581 k.p.c. i następnych. Zmieniło się wiele w porównaniu ze stanem sprzed 7 listopada 2019 r. O ile niektóre nowelizacje związane z określonymi branżami mogą być ignorowane przez niektórych...

Ustawa AML- czy każdy musi ją wdrożyć?

W ostatnim czasie głośno jest o nowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców w związku z tzw. AML. Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy ciążą na nim obowiązki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ kary za niewdrożenie ustawy...

Prosta Spółka Akcyjna- czy warto ją założyć?

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności to jedna z ważniejszych decyzji na początkowych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór ten będzie miał znaczny wpływ na dalszy kształt działalności, jej rentowność i czasami także na sytuację wspólników/przedsiębiorców w razie niepowodzenia....

Prawo holdingowe: co zmienia dla spółek prawa handlowego?

Od dłuższego czasu w polskim ustawodawstwie postulowano wprowadzenie ram prawnych dla działalności dla grup spółek, dzięki którym pewne rozwiązania byłyby przewidziane już na szczeblu ustawowym, a nie tylko w umowie (np. ramowej umowie o współpracy). Podmioty lobbujące za tymi zmianami dopięły swego-...

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sp. z o.o.- kiedy i jak przeprowadzić?

Spółki kapitałowe, w szczególności spółka z o.o. i spółka akcyjna, mają liczne obowiązki związane z ich bieżącą działalnością. Na obowiązki spółek składa się m.in. obowiázek ujawniania i aktualizacji danych w odpowiednim rejestrze (KRS), ale także cykliczna, coroczna sprawozdawczość w kwestiach finansowych....

Ustawa o obronie Ojczyzny- jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorców?

Sytuacja przedsiębiorców w ostatnim czasie jest niepewna. Wielu z nich jeszcze nie otrząsnęło się po czasowych okresach ograniczenia działalności związanych z pandemią, niektórzy w związku z wojną w Ukrainie utracili kontrahentów, a łańcuchy dostaw innych zostały zakłócone w związku z nowym „lockdown-em”...

O czym pamiętać przy założeniu sp. z o.o.

Spółka z o.o. to niezwykle popularna forma prowadzenia działalności. W odróżnieniu od działalności jednoosobowej, tryb jej zakładania jest bardziej sformalizowany i w niektórych przypadkach może wymagać także udziału notariusza. W finalnym rozrachunku ten rodzaj prowadzenia działalności może zapewnić...

Spółka z o.o. założona elektronicznie czy tradycyjnie: co wybrać?

Zwłaszcza w dobie kryzysu przedsiębiorcy szukają formy prowadzenia działalności, która jest zarazem bezpieczna i która nie generuje nadmiernych kosztów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uznawana jest za jedną z bezpieczniejszych form prowadzenia działalności, aczkolwiek może generować określone...

Potrącenie- jak może być wykorzystane w procesie cywilnym?

Wzajemne rozliczenia między podmiotami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych w wielu przypadkach mogą być skomplikowane. W wielu sytuacjach na przykład firma budowlana A jednocześnie jest wierzycielem i dłużnikiem hurtowni B. Zwłaszcza, gdy w toku współpracy między kontrahentami zaistnienieje...

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. - 4 rzeczy które musisz wziąć pod uwagę

Przekształcenie JDG - kiedy warto? Pierwszym krokiem jest określenie celów przekształcenia. Przede wszystkim spółka z o.o. to odrębna osoba prawna, co oznacza, że jej majątek nie jest majątkiem przedsiębiorcy. Z drugiej strony sp. z o.o. umożliwia uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązania...

Zatory płatnicze - kary UOKiK w 2023 roku

Zatory płatnicze- czy UOKiK nakłada kary w 2023 roku? Zatory płatnicze stanowią zdecydowane obciążenie dla polskiej gospodarki. Przesunięcia w regulowaniu płatności wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstw, mogą prowadzić do kłopotów finansowych i nawet bankructwa dostawców. Najprawdopodobniej...